GUS: eksport w euro wzrósł o 5,3 proc. rdr, import wzrósł o 3 proc. w okresie styczeń-październik 2019 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 5,3% r/r do 196,6 mld euro w okresie styczeń-październik 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 3% r/r do 195,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dwoje ludzi siedzących w biurze nad mapą z zaznaczonymi kierunkami
Fot. stock.adobe.com/Monet

Eksport wzrósł o 5,3% r/r do 196,6 mld euro w okresie styczeń-październik 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 3% r/r do 195,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Eksport wzrósł o 5,3% r/r do 196,6 mld euro w okresie styczeń-październik 2019 r., zaś #import wzrósł w tym okresie o 3% r/r do 195,5 mld euro #GUS @GUS_STAT

Dodatnie saldo wyniosło 1,1 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,3 mld euro."Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 220,9 mld USD, a import 219,8 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,8%, a w imporcie o 3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,9 mld USD" - czytamy w komunikacie.Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. Czytaj także: Ministerstwo Rozwoju: eksport wzrośnie o ok. 6 proc., a import o ok. 3,5 proc. w 2019 r. >>>

Eksport do Niemiec wzrósł o 3,8% r/r do 54,4 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,8% r/r i wyniósł 54,4 mld euro w okresie styczeń-październik 2019 r., zaś import w tym czasie spadł o 0,3% r/r do 42,9 mld euro, podał GUS."Dodatnie saldo wyniosło 49,7 mld zł (13 mld USD, 11,5 mld euro) wobec 40,2 mld zł (11,3 mld USD, 9,4 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie o 0,7 pkt proc. i stanowił 21,9%.Czytaj także: Eksport rośnie dwukrotnie szybciej niż import >>>"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,8% (w tym UE 79,9%), a w imporcie - 65,6% (w tym UE 57,9%), wobec odpowiednio 87,2% (w tym UE 80,6%) i 66,3% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 7,8%, wobec odpowiednio 5,7% i 8,8% w styczniu-październiku 2018 r. " - czytamy dalej.Po dziesięciu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec oraz Włoch.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,6%), a importu ogółem - 63,7% (wobec 64,9% w styczniu-październiku 2018 r.). podał także Urząd.

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 3,3% r/r

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 3,3% r/r do 6,9 mld USD w okresie styczeń-październik 2019 roku, podał GUS.Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,7% do 6,1 mld euro, podano w komunikacie.Import z Rosji w okresie styczeń-październik 2019 r. spadł o 16,8% do 13,4 mld USD (w euro odnotowano spadek o 11,8% do 11,9 mld euro).

Najszybciej rósł eksport olei, tłuszczów, wosków - o 27,2% r/r

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-październik tego roku dotyczył olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 27,2%) oraz napojów i tytoniu (o 10,8%), podał GUS."Po dziesięciu miesiącach br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z dziesięcioma miesiącami ub. r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych. W eksporcie największy wzrost dotyczył olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 27,2%) oraz napojów i tytoniu (o 10,8%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 7%)" - czytamy w komunikacie.W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 15,7%) oraz maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (o 8,4%) natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 4,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,5%) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,4%), podał też Urząd.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: