GUS: eksport w euro wzrósł o 5,5 proc. rdr, import o 2,6 proc. rdr w 2019 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 5,5% r/r do 253,8 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,6% r/r do 234 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Eksport i import
Fot. stock.adobe.com/ake1150

Eksport wzrósł o 5,5% r/r do 253,8 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,6% r/r do 234 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Eksport wzrósł o 5,5% r/r do 253,8 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r., zaś #import wzrósł w tym okresie o 2,6% r/r do 234 mld euro #GUS @GUS_STAT

Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 4,6 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 264,5 mld USD, a import 262,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1%, a w imporcie o 2,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld USD, a w 2018 r. wyniosło minus 5,4 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Prognozy na 2020 r: polski eksport spowolni, kurs złotego stabilny >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 65,1 mld euro w 2019 r.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,1% r/r i wyniósł 65,1 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2019 r., zaś import w tym czasie spadł o 1,1% r/r do 50,9 mld euro, podał GUS.

"Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2018 r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 0,8 pkt proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 60,8 mld zł (15,9 mld USD, 14,2 mld euro) wobec 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld euro) w 2018 r. " - czytamy w komunikacie.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,6% (w tym UE 79,8%), a w imporcie - 65,5% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 87,1% (w tym UE 80,6%) i 65,9% (w tym UE 58,8%) w 2018 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,8% i 8,9% w 2018 r. " - czytamy dalej.

Po dwunastu miesiącach 2019 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Włoch, podano także.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w 2018 r. 66,7%), a importu ogółem - 63,8% (wobec 64,6% w 2018 r.) , podał także Urząd.

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 4,1 proc. rdr w 2019 r.

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 4,1% r/r do 8,3 mld USD w okresie styczeń-grudzień 2019 roku.

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,9% do 7,4 mld euro, podano w komunikacie.

Import z Rosji w okresie styczeń-grudzień 2019 r. spadł o 15,9% do 16,2 mld USD (w euro odnotowano spadek o 11,2% do 14,4 mld euro).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: