GUS: eksport w euro wzrósł o 7 proc. rdr, import zaś o 9,7 proc. w 2018 r.

Gospodarka

Znaki wskazujące w przeciwnych kierunkach z napisami: eksport i import
Fot. stock.adobe.com/Stockwerk-Fotodesign

Eksport wzrósł o 7% r/r do 221 mld euro w styczniu-grudzień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9,7% r/r do 226,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 261,8 mld USD, a #import 267,7 mld USD #GUS @GUS_STAT

Ujemne saldo wyniosło 5,1 mld euro wobec 0,5 mld euro dodatniego salda w analogicznym okresie ub. roku.

“Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 261,8 mld USD, a import 267,7 mld USD (wzrost odpowiednio o 13,1% i o 15,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,9 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku było dodatnie i wyniosło 0,6 mld USD)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: W handlu zagranicznym znów deficyt >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 62,2 mld euro

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 9,6% r/r i wyniósł 62,2 mld euro w styczniu-grudniu 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 6,1% r/r do 50,6 mld euro, podał GUS.

“Dodatnie saldo wyniosło 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld euro) wobec 39 mld zł (10,2 mld USD, 9,1 mld euro) w analogicznym okresie 2017 r..” – czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie obniżył się o 0,7 ktp. proc i stanowił 22,4%.

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 7,4% r/r do 177,6 mld euro, zaś import – o 6% r/r do 131,9 mld euro, podał Urząd.

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, z wyjątkiem Włoch w eksporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,8%, wobec 66,2% w analogicznym okresie 2017 r., a w imporcie ogółem – 64,7% (wobec 65,7% w styczniu – grudniu 2017 r.).

Eksport w USD do Rosji wzrósł o 15,4 proc. rdr

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 15,4% r/r do 8 mld USD w  2018 roku, podał także GUS.

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,6% do 6,8 mld euro, podano w komunikacie.

“Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87% (w tym UE 80,4%), a w imporcie – 65,5% (w tym UE 58,3%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 80%) i 67,7% (w tym UE 60,4%) w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 9,1%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,9% po dwunastu miesiącach 2017 r. ” – czytamy w komunikacie.

Import z Rosji w 2018 r. wzrósł o 33,9% do 19,6 mld USD (w euro odnotowano wzrost o 26,9% do 16,6 mld euro).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: