GUS: eksport w euro wzrósł o 8,3 proc. rdr, import o 6,1 proc. rdr w styczniu – marcu 2021 r.

Gospodarka

Eksport wzrósł o 8,3% r/r do 66,3 mld euro w styczniu-marcu 2021 r., zaś import wzrósł o 6,1% w tym okresie i wyniósł 63,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Koła zębate z napisem eksport i import
Fot. stock.adobe.com/Coloures-Pic

Eksport wzrósł o 8,3% r/r do 66,3 mld euro w styczniu-marcu 2021 r., zaś import wzrósł o 6,1% w tym okresie i wyniósł 63,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 2,4 mld euro  w styczniu - marcu 2021 r. wobec 1 mld euro rok temu.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 80,4 mld USD, a import 77,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 19,2%, a w imporcie o 16,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 1,1 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 27,7 proc. rdr, import o 24,6 proc. w marcu >>>

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 12,6 proc. rdr

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 12,6% r/r i wyniósł 19,2 mld euro w styczniu-marcu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 5,5% r/r do 13,8 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 pkt proc. i wyniósł 28,9%, a w imporcie spadł o 0,1 pkt proc. i stanowił 21,7%. Dodatnie saldo wyniosło 24,1 mld zł (6,5 mld USD, 5,4 mld euro) wobec 16,6 mld zł (4,3 mld USD, 3,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.

"Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 210,6 mld zł, w tym z UE - 196 mld zł, wobec odpowiednio 190,9 mld zł, w tym z UE 173,1 mld zł w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,5% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,8%), a importu ogółem - 64,8% (wobec 63,8% w styczniu-marcu 2020 r.), podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-marzec 2021 r. dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 34,6%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 27,1%), różnych wyrobów przemysłowych (o 19,9%), maszyn i urządzeń transportowych (o 17,3%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 14,6%), chemii i produktach pokrewnych (o 10,9%) oraz żywności i zwierząt żywych (o 6,3%), podał również GUS.

"W pierwszym kwartale br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 6,8%) oraz w napojach i tytoniu (o 2,1%), podał Urząd.

"W imporcie największy wzrost zanotowano m.in. w różnych wyrobach przemysłowych (o 18,1%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 16,6%), w chemii i produktach pokrewnych (o 14,7%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 13,5%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 11,5%) oraz w napojach i tytoniu (o 3,9%), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 4,8%)" - czytamy także. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: