GUS: firmy faktoringowe wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł w 2018 r.

Firma

Wartość wykupionych wierzytelności przez 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wzrosła o 21,6% r/r do 269 629 mln zł w 2018 r. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, tj. o 12,8% więcej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystycznych (GUS).

Kobieta rozliczająca faktury z kalkulatorem
Fot. stock.adobe.com/alfexe

Wartość wykupionych wierzytelności przez 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wzrosła o 21,6% r/r do 269 629 mln zł w 2018 r. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, tj. o 12,8% więcej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystycznych (GUS).

Wartość wykupionych #wierzytelności przez 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wzrosła o 21,6% r/r do 269 629 mln zł w 2018 r. #GUS #faktury #faktoring @GUS_STAT

W grupie 57 zbadanych podmiotów prowadzących w 2018 r. działalność faktoringową było 47 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 10 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej."Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2018 r. wzrosła o 7,7% i wyniosła 33 613 mln zł. Środki finansowe w 91,7% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 8,3% w faktoring zagraniczny. Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 11 712 mln zł, z tego 85,6% przypadało na faktoring krajowy, a 14,4% na faktoring zagraniczny. Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 21 902 mln zł, z tego 95% w faktoring krajowy, a 5% w faktoring zagraniczny" - czytamy w komunikacie.

Z usług faktoringowych w 2018 r. skorzystało 17 917 klientów

Z usług faktoringowych w 2018 r. skorzystało 17 917 klientów, o 12,8% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 25,5% prowadziło działalność w zakresie handlu, 22,4% - przemysłu, 17,1% - transportu, a 14,9% - usług.Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa (łącznie) wzrosła o 21,6%, z 221 654 mln zł w 2017 r. do 269 629 mln zł w 2018 r."W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 24,9% do 237 450 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 2,2% do 32 180 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 88,1% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 11,9%. W 2018 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (57,3%), faktoring z regresem (30,3%), faktoring odwrotny (odwrócony) (9,4%) i faktoring mieszany (2,9%)" - czytamy dalej.

W bankach komercyjnych wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 13,8%

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 13,8% do kwoty 82 825 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,1%. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 25,5% do kwoty 186 804 mln zł, z tego faktoring krajowy to 88,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 11,4%, podano także.GUS podał, że przychody z całokształtu działalności 30 niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych wyniosły 959 mln zł i w stosunku do grudnia 2017 r. zwiększyły się o 9%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 93,2%. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 84,9% i wyniosły 1 412 mln zł."Wynik finansowy netto 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł minus 508 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw dziesięć poniosło straty, pozostałe firmy wykazały zyski" - podał także Urząd.Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 283 osoby na podstawie umowy o pracę, 94 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 232 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 320 oddziałów, przedstawicielstw i filii.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: