GUS: firmy windykacyjne obsługiwały wierzytelności warte 123,2 mld zł na koniec 2021 r.

Z rynku

Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne wyniosła 123,2 mld zł na koniec 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość aktywów podmiotów windykacyjnych wzrosła o 5,6% r/r.

Złoty, pieniądze
Fot. PAP Biznes

Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne wyniosła 123,2 mld zł na koniec 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość aktywów podmiotów windykacyjnych wzrosła o 5,6% r/r.

Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2021 r. obsługiwały 17 mln czynnych wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 123,2 mld zł, w których 82,7% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne 17,3%. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (74,7%) oraz firmy pożyczkowe (13,4%), podał GUS.

W 2021 r. badane przedsiębiorstwa przyjęły do obsługi 7,7 mln spraw dotyczących wierzytelności o wartości 31,9 mld zł. 86,6% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a wierzytelności korporacyjne - 13,4%. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2021 r. wyniosła 4 141 zł (w roku poprzednim 4 275 zł).

W 2021 r. GUS objął tym badaniem 75 podmiotów zajmujących się windykacją. Do oceny sytuacji finansowej wzięto pod jednak uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości - 61 przedsiębiorstw.

Wartość aktywów

Wartość aktywów tych 61 podmiotów wyniosła 7,1 mld zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 5,6% r/r. Składały się na tę kwotę: aktywa trwałe (5,9 mld zł), w tym inwestycje długoterminowe (5,4 mld zł) oraz aktywa obrotowe (1,2 mld zł), w tym inwestycje krótkoterminowe (0,5 mld zł).

Przychody z całokształtu działalności

W 2021 r. przychody z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw wyniosły 2,3 mld zł. Przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,2 mld zł (w 2020 r. 1 mld zł). Badane przedsiębiorstwa poniosły koszty z całokształtu działalności w wysokości 1,5 mld zł. Spośród kosztów największą pozycję stanowiły koszty działalności operacyjnej i wyniosły 1,2 mld zł.

"Spośród 61 badanych przedsiębiorstw, 40 wypracowało w 2021 r. zysk netto w wysokości 830,2 mln zł, a dla 21 firm 2021 rok zakończył się stratą netto w wysokości minus 106,5 mln zł" - podsumowano w komunikacie.

Udostępnij artykuł: