GUS: inflacja spowolniła do 1,1 proc. w grudniu 2018 r.

Gospodarka

Inflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2018 r. (wobec 1,3% r/r w listopadzie), podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w grudniu, podał też GUS.

Wykres na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/ngad

Inflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2018 r. (wobec 1,3% r/r w listopadzie), podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w grudniu, podał też GUS.

#Inflacja średnioroczna wyniosła 1,6% w 2018 roku wobec 2% inflacji odnotowanej rok wcześniej #ceny #GUS @GUS_STAT

"W grudniu ub.r. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,8%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik o 0,18 pkt proc. i 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia (po 1,4%) obniżyły ten wskaźnik o odpowiednio o 0,13 pkt proc. oraz 0,07 pkt proc." - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Inflacja hamuje zgodnie z planem >>>W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,7%), transportu (o 4%), żywności (o 0,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,44 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,19 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 6,1%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,29 pkt proc. i 0,14 pkt proc., podano także.Czytaj także: Presji inflacyjnej nie widać >>>Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w grudniu 2018 r. w ujęciu r/r
% r/r
Ogółem1,1
   Żywność i napoje bezalkoholowe0,9
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe1,4
Odzież i obuwie-2,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii1,9
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego1,1
Zdrowie2,9
Transport4
Łączność-6,1
Rekreacja i kultura0,9
Edukacja3
Restauracje i hotele3,1
Inne towary i usługi-0,1

Inflacja średnioroczna wyniosła 1,6 proc.

Inflacja średnioroczna wyniosła 1,6% w 2018 roku wobec 2% inflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika również z danych Głównego Urzędu Statystycznego.Poniżej zmiany średniorocznej inflacji w 2018 r.
% r/r
Ogółem1,6
   Żywność i napoje bezalkoholowe2,6
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe1,5
Odzież i obuwie-3,6
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii2,1
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego0,7
Zdrowie2
Transport4,2
Łączność-1,8
Rekreacja i kultura1,3
Edukacja2,4
Restauracje i hotele3
Inne towary i usługi-0,5

Tempo inflacji przyspieszy

Część analityków ocenia, że w styczniu inflacja spadnie poniżej 1% r/r. Większość spodziewa się, że w kolejnych miesiącach przyspieszy. Analitycy oceniają, że spadki cen paliw, przy wyższych bazach odniesienia utrzymają indeks CPI na niskich poziomach w 2019 roku.Wtorkowe dane nie powinny zmienić najświeższej retoryki Rady Polityki Pieniężnej (RPP), zakładającej stabilizację stóp procentowych przez cały 2019 rok. Większość analityków spodziewa się, że pierwsza podwyżka stóp procentowych może nastąpić najwcześniej w I kw. 2020 r."Biorąc pod uwagę wyraźny spadek ryzyka gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i stabilizację cen ropy naftowej na światowych rynkach na relatywnie niskich poziomach oczekujemy, że w 2019 r. średnioroczna inflacja nie przekroczy 2%. W efekcie na przestrzeni całego roku stopy procentowe pozostaną bez zmian, a do pierwszej podwyżki dojdzie w 1Q20" - ocenia starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak."Niższe ceny energii traktujemy jako przejściowy fenomen. Uważamy jednak, że średnia dynamika CPI będzie zbliżona do 2%r/r w 2019. Czynnikiem hamującym wzrost cen będzie w naszej ocenie niska inflacja ze strefy euro (efekt spowolnienia w europejskich gospodarkach) i rządowa interwencja na rynku energii. Nasz bazowy scenariusz, zakłada, że CPI nie osiągnie celu NBP (2,5%r/r) w bieżącym roku" - przewiduje główny ekonomista Rafał Benecki ING Banku Śląskiego i ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki."W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, a punkt startowy (I kw. 2019 r.) dla marcowej projekcji inflacji NBP znajdzie się znacząco poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Spodziewane przez nas wyraźne obniżenie ścieżki inflacji w marcowej projekcji NBP jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.)" - podsumowuje ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: