GUS: inflacja wyniosła 2,5 proc. rdr w październiku

Gospodarka

Fot. stock.adobe.com/Guitafotostudio

Inflacja konsumencka wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w październiku 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%, podał też GUS.

W październiku 2019 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z tym samym miesiącem 2018 r. wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5). #GUS #CPI #WskaźnikCen #statystyki #inflacja @GUS_STAT

„W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,5%), żywności (o 0,3%) i w zakresie mieszkania (o 0,2%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc., o 0,07 pkt proc. i o 0,05 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik o 0,07 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w listopadzie w dół. Presja CPI słabnie przez niższy wzrost PKB >>>

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,5%), w zakresie mieszkania (o 1,7%), restauracji i hoteli (o 5,3%), zdrowia (o 4%), rekreacji i kultury (o 2,6%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,46 pkt proc., 0,42 pkt proc., 0,33 pkt proc., 0,21 pkt proc. oraz o 0,17 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3%), odzieży i obuwia (o 1,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,32 pkt i o 0,08 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w październiku w ujęciu r/r

% r/r
Ogółem 2,5
   Żywność i napoje bezalkoholowe 6,1
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,3
Odzież i obuwie -1,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,9
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,8
Zdrowie 4
Transport -3
Łączność 1
Rekreacja i kultura 2,6
Edukacja 4,7
Restauracje i hotele 5,3
Inne towary i usługi 1,7

Konsensus rynkowy – podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku – to 2,5% r/r.

MPiT oczekuje inflacji na poziomie ok. 2,6% r/r w listopadzie

Inflacja będzie kształtować się w listopadzie na poziomie nieco wyższym do październikowego, tj. ok. 2,6% r/r, prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

„W ocenie MPiT, w listopadzie roczny wskaźnik cen wyniesie ok. 2,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrost wyniesie 0,1 pkt. proc. Wzrost cen w ujęciu rocznym spodziewany jest w kategoriach ‚łączność’ oraz ‚restauracje i hotele’. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Choć na przełomie 2019 i 2020 r. możliwe jest przyspieszenie dynamiki cen, co sygnalizuje m.in. NBP, to efekt ten powinien wyhamowywać w kolejnych miesiącach przyszłego roku” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

„Na spowolnienie rocznego wzrostu cen w październiku br., największy wpływ miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (o 4,8%). W dalszym ciągu widoczne jest wygasanie dynamiki cen żywności, a październikowy, roczny wzrost cen w tej kategorii był najniższy od czerwca br.” – czytamy także w komentarzu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: