GUS: w listopadzie inflacja wyniosła 2,6 proc., wzrosły ceny towarów i usług

Gospodarka

Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Pieniądze i wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba

Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

#Inflacja wyniosła 2,6% r/r w listopadzie, konsensus: 2,6% r/r - podał @GUS_STAT #GUS

"W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,4%), w zakresie mieszkania (o 0,1%), rekreacji i kultury (o 0,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i o 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz odzieży i obuwia (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i o 0,01 pkt proc." - czytamy w komunikacie.W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7%), w zakresie mieszkania (o 1,6%), restauracji i hoteli (o 5,3%), podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,56 pkt proc., 0,4 pkt proc., 0,33 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,4%), odzieży i obuwia (o 1,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,36 pkt i o 0,09 pkt proc., podano także.

Konsensus rynkowy - podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku - to 2,6% r/r.

Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,9% r/r w I-III kw

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania wzrosła o 0,1% r/r do 16 974 w okresie I-III kw. 2019 r., a budynków rozbudowanych spadła o 14% r/r do 2 347 - podał również GUS. Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła w tym czasie 12 243,8 tys. m2, tj. o 5,9% więcej niż w roku poprzednim."Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków przemysłowych i magazynowych (21,5%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (19%)" - czytamy w komunikacie.Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I-III kwartale 2019 roku oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 882,3 tys. m2), wielkopolskim (1 609,3 tys. m2) i łódzkim (1 362,1 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (240,9 tys. m2), świętokrzyskim (261,6 tys. m2) i opolskim (305,6 tys. m2 ). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie dolnośląskim (wzrost o 69,4%), łódzkim (60,9%) i lubelskim (13,8%)." W I-III kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 25 437 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 13 332,1 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek powierzchni o 20,2%, natomiast w przypadku liczby budynków - spadek o 7,1%. Wszystkie kategorie budynków charakteryzował spadek planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej - największe w przypadku budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 38,4%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 34,7%), budynków przemysłowych i magazynowych (o 27,6%) oraz budynków transportu i łączności (o 22,1%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (41,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (25,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,8%)" - czytamy dalej w raporcie.Ponadto w I-III kw. wydano 37 064 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 1,2% r/r, podał też GUS.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: