GUS: kwietniowe badania koniunktury najgorsze w historii

Gospodarka

Kwietniowe badania koniunktury były najgorsze w historii ich opracowywania - podał w środę GUS.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/xyz+

Kwietniowe badania koniunktury były najgorsze w historii ich opracowywania - podał w środę GUS.

Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii #GUS #KoniunkturaGospodarcza @GUS_STAT

GUS podał, że w kwietniu koniunktura oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki.

Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.

Czytaj także: Błyskawiczne pogorszenie koniunktury, nie ma branż odpornych na pandemię koronawirusa >>>

W badaniach za kwiecień odpowiedzi udzielano w okresie od 1 do 10 kwietnia.

Przetwórstwo przemysłowe

- W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 44,2. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące skóry i wyroby ze skór wyprawionych, meble oraz odzież, najmniej niekorzystnie – producenci wyrobów farmaceutycznych.

Budownictwo

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 47,1. Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).

Handel hurtowy

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 39,8, najgorzej w historii badania, czyli od stycznia 2011 r. Najbardziej niekorzystne oceny zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, najmniej pesymistycznie – duże firmy (250 i więcej pracujących).

Handel detaliczny

W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 49,5. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają firmy sprzedające tekstylia, odzież, obuwie, najmniej niekorzystnie – jednostki handlujące żywnością.

Transport i gospodarka magazynowa

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 48,3. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących).

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 70,0. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 76,2) niż jednostki gastronomiczne (minus 65,7).

Informacja i komunikacja

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 19,4 – po raz pierwszy w historii badania na ujemnym poziomie. Najmniej niekorzystnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, najbardziej pesymistycznie – produkcją filmów, nagrań wideo, programów TV.

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w kwietniu, pierwszy raz od początku badania, na poziomie ujemnym – minus 18,2. Najbardziej pesymistyczne opinie w zakresie koniunktury formułują zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: