GUS: liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 3,2 proc. rdr w I poł. 2020 r.

Nieruchomości / Z rynku

Do eksploatacji przekazano 10 899 nowych budynków niemieszkalnych w I poł. 2020 r. oraz rozbudowano 1 342 (odpowiednio o 3,2% i 14% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8 268,6 tys. m2, o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Magazyn
Fot. stock.adobe.com/scaliger

Do eksploatacji przekazano 10 899 nowych budynków niemieszkalnych w I poł. 2020 r. oraz rozbudowano 1 342 (odpowiednio o 3,2% i 14% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8 268,6 tys. m2, o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Do eksploatacji przekazano 10 899 nowych budynków niemieszkalnych w I poł. 2020 r. oraz rozbudowano 1 342 (odpowiednio o 3,2% i 14% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) #nieruchomości #RynekNieruchomości #GUS @GUS_STAT

"Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (52,9%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,3%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (34,1%), budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (8,2%), pozostałych budynków niemieszkalnych (3,6%), a także budynków transportu i łączności (1,9%)" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2020 roku oddano do użytkowania 264 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 5,4% względem analogicznego okresu roku 2019. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 597,5 tys. m2 (wzrost o 34,1%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (45,1% wartości krajowej), śląskie (14%) i wielkopolskie (7,8%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie świętokrzyskim (0,5%), lubelskim (0,6%) oraz opolskim (0,7%).

W I półroczu 2020 roku wybudowano 540 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 0,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1741,9 tys. m2 i była mniejsza o 15,6% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (24,4%), wielkopolskie (13,7%) oraz śląskie (10,1%); najmniejszy - województwa: świętokrzyskie (0,7%), lubuskie (0,9%) i podlaskie (1,8%), podano również.

1 196 nowych budynków magazynowych

"W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 196 nowych budynków magazynowych (o 2,7% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 17,5% i wyniosła 2 631,2 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (23% udziału w kraju), dolnośląskim (13,5%) i śląskim (13,1%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,7%) oraz lubuskim (0,9%) i podlaskim (1%)" - czytamy dalej.

3 141 nowych budynków gospodarstw rolnych

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wybudowano 3 141 nowych budynków gospodarstw rolnych - o 5,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1 436,6 tys. m2 (wzrost o 6,4% w stosunku do I półrocza 2019 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,6%), wielkopolskie (20%) oraz podlaskie i łódzkie (po 10,2%), najmniejszym: lubuskie (0,5%), podkarpackie (1,2%) i opolskie (1,3%).

W I półroczu 2020 r. wydano pozwolenia na budowę 13 930 nowych budynków niemieszkalnych

W I półroczu 2020 roku wydano pozwolenia na budowę 13 930 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6 983,7 tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 15,4% i 19,8%). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 4,1%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 1,1%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki - największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 35,4%), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (o 25,5%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (42,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (23,9%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,2%), podsumował GUS.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: