GUS: liczba osób otrzymujących w 2019 r. płacę minimalną wzrosła o 1,4 proc., do 1,5 mln

Rynek pracy

Liczba osób otrzymujących w grudniu 2019 roku w gospodarce narodowej płacę minimalną wzrosła o 1,4 proc. do 1,5 mln - podał w czwartek GUS.

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/fox17

Liczba osób otrzymujących w grudniu 2019 roku w gospodarce narodowej płacę minimalną wzrosła o 1,4 proc. do 1,5 mln - podał w czwartek GUS.

W 2018 roku liczba osób z płacą minimalną spadła o 3,4 proc.

Najwięcej osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2019 roku wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego, podobnie jak w latach wcześniejszych, zatrudnionych było w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (401 tys.), a następnie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (291 tys.), budownictwo (225 tys.), transport i gospodarka magazynowa (120 tys.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (111 tys.).

Czytaj także: Konfederacja Lewiatan o skutkach podwyżki płacy minimalnej w 2021 roku >>>

GUS podał też, że szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”) na koniec 2019 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do ubiegłego roku pozostała na podobnym poziomie.

Czytaj także: 2,8 tys. złotych, tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku, zdecydował rząd >>>

Ok. 1,2 mln osób z umowami zlecenia lub o dzieło

Z kolei szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w 2019 roku wyniosła ok. 1,2 mln i porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się o ok. 8 proc. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: