GUS: liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,9 proc. rdr w 2019 roku

Firma

Mężczyzna w biurze na tle danych i wykresów
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,9% r/r, kształtując się w 2019 r. na poziomie 2 211,6 tys. podmiotów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2019 r. w przedsiębiorstwach niefinansowych pracowało 10 014,2 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,1% r/r oraz o 13% w stosunku do roku 2010.

.@GUS_STAT: liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,9% r/r, kształtując się w 2019 r. na poziomie 2 211,6 tys. podmiotów #PrzedsiębiorstwaNiefinansowe #GUS

„Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 2,9% r/r, kształtując się w 2019 r. na poziomie 2 211,6 tys. podmiotów. W zbiorowości tej dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupą przedsiębiorstw niefinansowych pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich udziału z 30,4% w roku 2010 do 22,4% w roku 2019. Blisko 1/5 przedsiębiorstw niefinansowych miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim” – czytamy w komunikacie.

W 2019 r. w Polsce działało o 2,9% więcej przedsiębiorstw niefinansowych niż w roku 2018 oraz o 28,1% więcej niż w roku 2010. Jednostki mikro (podmioty o liczbie pracujących do 9 osób) stanowiły 96,9% całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych i od sześciu lat obserwowany jest wzrost ich udziału.

W mikropodmiotach pracowało 41,2% wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych, a w przedsiębiorstwach dużych (pomimo niewielkiej ich liczebności) – 32,6%.

GUS podał, że w 2019 r. odsetek jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) wyniósł odpowiednio: 2,2%, 0,7% i 0,2% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych.

Do sektora MŚP należało 99,8 proc. przedsiębiorstw niefinansowych

W 2019 r. liczba przedsiębiorstw niefinansowych należących do sektora MŚP wyniosła 2 207,9 tys. podmiotów. Do sektora MŚP (łącznie mikro-, małe i średnie podmioty) należało 99,8% przedsiębiorstw niefinansowych i pracowało w nich 6 751,5 tys. osób, tj. ponad 2/3 pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane prezentowane przez GUS dotyczą 2 211 604 przedsiębiorstw niefinansowych, bez względu na liczbę pracujących. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: