GUS: liczba rejestracji przedsiębiorstw wzrosła o 1,3 proc. rdr w II kw. 2022 r.

Firma

W II kwartale 2022 roku odnotowano 93 660 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 80 upadłości, tj. o 4,8% mniej niż w II kwartale 2021 roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorcy w biurze
Fot. stock.adobe.com/BullRun

W II kwartale 2022 roku odnotowano 93 660 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 80 upadłości, tj. o 4,8% mniej niż w II kwartale 2021 roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kwartale 2022 roku wyniosła 93 660 wobec 92 445 w analogicznym okresie roku poprzedniego, podał GUS.

Czytaj także: GUS: z rejestru REGON wyrejestrowano w maju 16892 firm; 15,6 proc. mniej mdm >>>

Wzrost liczby rejestracji

W II kwartale 2022 roku wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w informacji i komunikacji (o 37,5%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,9%).

Spadek liczby rejestracji

Spadek liczby rejestracji nastąpił w zakwaterowaniu i gastronomi (o 15,6%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,1%), usługach (o 3,8%), przemyśle (o 3,1%) oraz budownictwie (o 2,5%).

Udostępnij artykuł: