GUS: liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,1 proc. kw/kw do 148,6 tys. w III kw. 2019 r.

Rynek pracy

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 148,6 tys. w końcu III kwartału 2019 r. i była niższa o 3,2 tys., tj. o 2,1% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 8,5 tys., tj. o 5,4%.

Napis praca na biurku, CV, życiorys i komputer
Fot. stock.adobe.com/thanksforbuying

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 148,6 tys. w końcu III kwartału 2019 r. i była niższa o 3,2 tys., tj. o 2,1% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 8,5 tys., tj. o 5,4%.

W końcu III kw. 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy, wynosiła 148,6 tys. i była mniejsza niż w końcu II kw. 2019 r. o 3,2 tys. (spadek o 2,1% kw/kw). #GUS #statystyki #praca #RynekPracy #bezrobocie @GUS_STAT

Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w III kw. br. - tj. 126,9 tys. (85,4%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób - 67,4 tys. (45,3%).W okresie III kwartału 2018 roku zlikwidowano o 37,1% więcej miejsc pracy niż w II kwartale 2018 r., i o 30,2% więcej niż w III kw. roku poprzedniego, podał również GUS. W III kw. 2019 r. było o 9,6% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto zlikwidowano o 0,4% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 1,9% więcej niż w III kw. 2018 r.

W Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy

"Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r. - liczba ta osiągnęła najwyższą wartość w 2019 r. Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszym kwartale, najmniejsze zaś wartości tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Należy zauważyć, że od 2012 r. różnica pomiędzy zlikwidowanymi i nowo utworzonymi miejscami pracy systematycznie rośnie" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Ile firm będzie zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2019 roku? Najmniejsze od dwóch lat zapotrzebowanie na nowych pracowników >>>

Gdzie było najwięcej wolnych miejsc pracy?

W III kwartale 2019 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 31,5 tys. (21,2%), następnie w budownictwie - 27,3 tys. (18,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 22 tys. (14,8%), podano także.Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w listopadzie w górę. Utrzymuje się spadek koniunktury >>>Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 36,7 tys. (24,7%), śląskim - 19,8 tys. (13,3%) oraz małopolskim - 14,3 tys. (9,6%), a najmniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: podlaskim - 2,2 tys. (1,5%), podkarpackim - 2,5 tys. (1,7%) oraz lubuskim - 3 tys. (2%), podał GUS.Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 5%, czyli spadła o 0,1 pkt proc wobec danych z września.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: