GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 142,5 tys. w II kw. 2019 r.

Rynek pracy

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 151,8 tys. w końcu II kwartału 2019 r. i była wyższa o 9,4 tys., tj. o 6,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z II kw. 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 12,9 tys., tj. o 7,8%.

Kartka z napisem: oferta pracy
Oferta pracy Fot. stock.adobe.com/nito

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 151,8 tys. w końcu II kwartału 2019 r. i była wyższa o 9,4 tys., tj. o 6,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z II kw. 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 12,9 tys., tj. o 7,8%.

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 151,8 tys. w końcu II kwartału 2019 r. i była wyższa o 9,4 tys., tj. o 6,6% niż kwartał wcześniej #GUS #praca #OfertyPracy @GUS_STAT

Pod koniec II kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 31,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

O 12,6% mniej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej

"W II kwartale 2019 r. było o 12,6% mniej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej. Ponadto, zlikwidowano o 7,8% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 39,3% więcej niż w II kwartale 2018 r." - czytamy w komunikacie.Czytaj także: 13 proc. firm chce zatrudnić nowych pracowników w IV kw. 2019 r. Ale będę też zwolnienia >>>

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2019 r. wyniosła 151,8 tys., z tego 133,5 tys. (87,9%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób - 67,3 tys. (44,3%), podał Urząd.

Gdzie najwięcej wolnych miejsc pracy?

"W II kwartale 2019 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 34,1 tys. (22,5%), następnie handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 30,9 tys. (20,3%) oraz budownictwa - 24 tys. (15,8%)" - napisano także w materiale.Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w sierpniu w górę. Liczbę ofert ograniczają wysokie koszty zatrudnienia >>>

Najczęściej poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników

Najczęściej poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników - 37,8 tys. (24,9%), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 24,5 tys. (16,1%), specjalistów - 24,4 tys. (16,1%) oraz pracowników usług i sprzedawców - 22,8 tys. (15%).W końcu II kwartału 2019 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowało województwo mazowieckie 37,4 tys. (24,6%), śląskie 19,6 tys. (12,9%) oraz małopolskie 16,4 tys. (10,8%), a najmniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie opolskim 2,4 tys. (1,6%), świętokrzyskim 2,6 (1,7%) oraz podlaskim 2,8 tys. (1,8%), podano także.Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lipca br. 5,2%, czyli spadła o 0,1 pkt proc.  wobec danych z czerwca br.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: