GUS: najlepsza koniunktura w lutym w sekcji finanse i ubezpieczenia

Gospodarka

Kalkulator
Fot. Pixabay.com

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w lutym 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

#GUS: koniunktura w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oceniana jest w lutym optymistycznie #finanse #ubezpieczenia @GUS_STAT

“Koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniana jest w lutym korzystnie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich piętnastu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,5 (plus 11,7 w styczniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 7% (przed miesiącem odpowiednio 20,9% i 9,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Pomimo niewielkiego pogorszenia ocen popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, choć mniej znaczące od zapowiadanego w styczniu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć, podkreślił GUS.

Koniunktura w sekcji zakwaterowanie i gastronomia

“Koniunktura w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceniana jest w lutym korzystnie, lepiej niż w styczniu i analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,4 (w styczniu plus 13,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,3% (przed miesiącem odpowiednio 21,8% i 8,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy dalej.

Bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od zgłaszanych w styczniu. Odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Sygnalizowany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, podano także.

Koniunktura w sekcji informacja i komunikacja

“Koniunktura w sekcji informacja i komunikacja oceniana jest w lutym nieco mniej optymistycznie niż w styczniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,8 (w styczniu plus 24,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,2% (przed miesiącem odpowiednio 30,4% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – napisano dalej w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej korzystnie niż przed miesiącem. Diagnozy popytu są pozytywne i zbliżone do formułowanych w styczniu, prognozy w tym zakresie są nieco mniej optymistyczne.

“Przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej są podobnie jak w styczniu korzystne. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniej znaczące od zapowiadanego w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług” – wskazał także Urząd.

Koniunktura w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Koniunktura w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oceniana jest w lutym optymistycznie, podobnie jak w styczniu i analogicznym miesiącu przed rokiem. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 30,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,5% (w styczniu odpowiednio 34,6% i 4,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano także w materiale.

“Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu są pozytywne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Mimo mniej optymistycznych ocen bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w styczniu. Sygnalizowane jest zmniejszanie się opóźnień płatności za wykonane usługi. Prognozy wskazują, że zatrudnienie może nie zmienić się. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług” – napisał GUS.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: