GUS: najlepsza koniunktura w październiku w sekcji finanse i ubezpieczenia

Gospodarka

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Napis finanse na tle wierzowców
Fot. Pixabay.com

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 11,8 w październiku (plus 12,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,5% badanych firm, a jej pogorszenie - 6,7% (przed miesiącem odpowiednio 18,1% i 5,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano."Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu oraz sprzedaży są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Choć bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i podobnie jak we wrześniu, jej prognozy są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, zbliżony do zgłaszanego we wrześniu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego we wrześniu" - czytamy w komunikacie.W zakwaterowaniu i gastronomii w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,6 (we wrześniu plus 6,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,2% badanych firm, a jej pogorszenie - 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 11,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej korzystnie niż we wrześniu, przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej pozytywnie, a jej prognozy są bardziej negatywne od notowanych we wrześniu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spadek cen może ulec ograniczeniu" - czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +17,1 (we wrześniu plus 17,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,8% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 23,1% i 5,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżący popyt oraz sytuacja finansowa są oceniane bardziej korzystnie niż we wrześniu, diagnozy sprzedaży są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży są optymistyczne, podobnie jak we wrześniu, a prognozy sytuacji finansowej - bardziej korzystne. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen, podano także.W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +25,4 (przed miesiącem +27,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 29,4% badanych firm, a jej pogorszenie - 4% (we wrześniu odpowiednio 31,1% i 4,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Utrzymują się korzystne diagnozy popytu i sprzedaży, a ich prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Mimo to zarówno aktualna sytuacja finansowa, jak i przewidywania w tym zakresie są mniej pozytywne od notowanych we wrześniu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Dyrektorzy jednostek planują dalszy wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen" - podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym w górę

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 13,6 pkt wobec plus 12,2 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,6 (we wrześniu plus 12,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 6,1% (przed miesiącem odpowiednio 18,6% i 6,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są najmniej pozytywne od sierpnia ub. r. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne od lutego br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, większy od oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do planowanego we wrześniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć, podał Urząd.Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,9 (przed miesiącem plus 12,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 8,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 19,3% i 6,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Oceny i przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć mniejszy od planowanego w ubiegłym miesiącu. Oczekiwania dotyczące zatrudnienia są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych we wrześniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym miesiąc wcześniej" - czytamy także w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 1,5 pkt, wobec plus 4 przed miesiącem, podał również GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,5 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11,6% (przed miesiącem odpowiednio 14,3% i 10,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Diagnozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są mniej optymistyczne od zgłaszanych we wrześniu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, po raz pierwszy od maja br.."Odpowiednie przewidywania są niekorzystne, gorsze od pozytywnych prognoz formułowanych we wrześniu. Podobnie jak przed miesiącem zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po raz pierwszy od grudnia 2017 r. przedsiębiorcy wskazują na możliwość niewielkiego ograniczenia zatrudnienia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w stopniu zbliżonym do oczekiwanego we wrześniu" - podał GUS.Spośród badanych podmiotów 31,2% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,4%). Październik jest drugim z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podano także.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle też w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 4,8 pkt wobec plus 8,8 pkt miesiąc wcześniej, podał Urząd."Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,8 (przed miesiącem plus 8,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,8% (przed miesiącem odpowiednio 18,4% i 9,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne niż przed miesiącem, podał Urząd."Diagnozy i prognozy dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, a przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może nie ulec zmianie. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną podobnie jak sygnalizowano we wrześniu. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowany jest wzrost zatrudnienia, mniejszy od oczekiwań sprzed miesiąca. Firmy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć w tempie zbliżonym do przewidywanego przed miesiącem" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: