GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w czerwcu

Gospodarka

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Napis finanse na tle wierzowców
Fot. Pixabay.com

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,7 (plus 14,4 w poprzednim miesiącu). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 7,5% (przed miesiącem odpowiednio 20,5% i 6,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, czytamy w komunikacie Urzędu."Mimo bardziej korzystnych niż w maju ocen bieżącego popytu i sprzedaży, prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne. Aktualna sytuacja finansowa jest oceniana pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej przewidywania są jednak mniej korzystne od formułowanych w maju. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, szybszy od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Kierujący jednostkami planują dalszy wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć" - wyliczył GUS.

W zakwaterowaniu i gastronomii w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,5 (w poprzednim miesiącu plus 16,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,2% (przed miesiącem odpowiednio 21,8% i 5,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Oceny bieżące i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Dyrektorzy jednostek planują wzrost zatrudnienia, większy od zgłaszanego w marcu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług" - czytamy w materiale.

W sekcji informacja i komunikacja w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 18,8 (w poprzednim miesiącu plus 18,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,4% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,6% (przed miesiącem odpowiednio 23,6% i 4,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Zarówno diagnozy popytu, jak i sytuacji finansowej są pozytywne i zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sprzedaż oceniana jest bardziej korzystnie niż w maju. Przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi nie zmieniają się. Dyrektorzy jednostek planują mniejszy od zgłaszanego w maju wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się dalszego wzrostu cen usług" - podano także.Wreszcie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa odnotowała w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na poziomie plus 29 (przed miesiącem plus 28,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,1% (w poprzednim miesiącu odpowiednio 32,6% i 3,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne i zbliżone do formułowanych w maju. Sygnalizowany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują dalsze zwiększenie zatrudnienia. Prognozują również, że w najbliższych trzech miesiącach ceny usług mogą się nie zmieniać" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: