GUS: nakłady na innowacje w firmach przemysłowych spadły w 2017 r.

Firma

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2017 r. wyniosły 28 023,5 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 142,2 mln zł, tj. mniej odpowiednio o 1% i więcej o 22,8% niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2017 r. wyniosły 28 023,5 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 142,2 mln zł, tj. mniej odpowiednio o 1% i więcej o 22,8% niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny.

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2017 r. wyniosły 28 023,5 mln zł #GUS #innowacje #firmy #przemysł @GUS_STAT

"W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 70,4% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na działalność badawczą i rozwojową (43,4%) oraz na inwestycje (21,6%). W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych największy był udział środków własnych (odpowiednio 75,5% i 85,7%); znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty bankowe (odpowiednio 7,2%, 4,1%) i środki pozyskane z zagranicy (odpowiednio 3,7%, 3,9%)" - czytamy w raporcie.W 2017 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2015-2017, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 7,1%, a w usługowych - 3%. Największy udział tych przychodów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i usługowych odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej (odpowiednio 8,7% i 5,1%), podał także GUS.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: