GUS o koniunkturze gospodarczej w październiku 2016: największy optymizm notują finanse i ubezpieczenia

Aktualności

"W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych sekcji (poza budownictwem) zgłaszają pozytywne oceny koniunktury" - informuje GUS. Co istotne - najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od odnotowanych we wrześniu oraz od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.

A jak w innych branżach? W bieżącym miesiącu szefowie jednostek przetwórstwa przemysłowego wyrażali opinie nieco mniej korzystne niż we wrześniu br. oraz w październiku 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w październiku przed rokiem. W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1,0 (plus 3,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,8% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,8% (przed miesiącem odpowiednio 15,3% i 11,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są korzystne, choć w bieżącym miesiącu nieco ostrożniejsze od formułowanych od czerwca br. oraz w październiku ostatnich dwóch lat.  Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w październiku na poziomie plus 5,9 (plus 7,1 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,0% (przed miesiącem odpowiednio 17,3% i 10,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny z zakresu handlu detalicznego są pozytywne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i w październiku ub. r.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w październiku na poziomie plus 4,9 (plus 4,8 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 16,3% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w październiku – nieznacznie ostrożniej niż przed miesiącem i przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii od lutego br. są pozytywne, w październiku br. zbliżone do zgłaszanych we wrześniu, ale lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,0 (przed miesiącem plus 7,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 9,8% (we wrześniu odpowiednio 16,7% i 9,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są lepsze od opinii zgłaszanych przed miesiącem oraz od sygnalizowanych w październiku ostatnich siedmiu lat. W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,4 (przed miesiącem plus 15,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 6,0% (we wrześniu odpowiednio 21,5% i 6,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Główny Urząd Statystyczny podkreśla, iż najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od odnotowanych we wrześniu oraz od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.

Szczegóły:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-pazdzierniku-2016-roku,3,47.html

Infografika na ten temat:
http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-koniunktura-gospodarcza-w-polsce-w-pazdzierniku-2016-r-,38,5.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: