GUS: ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w lutym w górę

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem (113,5) oraz przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Wykres pokazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem (113,5) oraz przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1 #dane #gospodarka

"W stosunku do stycznia wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług. Również w skali roku wzrosły wartości wszystkich składowych. W lutym wartości wszystkich składowych są powyżej średniej długookresowej" - czytamy w komunikacie.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, ocen prognostycznych - niższy. W skali roku wartości obu składowych wzrosły, podano także.

"Luty 2018 r. jest kolejnym miesiącem (od września 2016 r.), w którym wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim. Wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy od odnotwanego w styczniu. Od sześciu miesięcy poprawia się, oceniany pozytywnie, bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny); od grudnia ub. r. rośnie bieżący stan zapasów. W lutym wskaźnik przewidywanej produkcji przyjął wartości niższe niż przed miesiącem, zbliżone do odnotowanych w styczniu" - czytamy dalej.

Systematycznie poprawia się wskaźnik ufności w budownictwie

GUS zwrócił też uwagę, że w budownictwie od maja 2013 r. systematycznie poprawia się wskaźnik ufności (na dodatnim poziomie od sierpnia 2015 r.). Jest to związane z poprawą ocen bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego, przy nieznacznie niższym niż w styczniu wskaźniku przewidywanego zatrudnienia.

Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są najlepsze od stycznia 2004 r., wskazał także Urząd."Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji budownictwo kształtuje się na poziomie 79,9%, nieco niższym niż w styczniu, ale wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat" - czytamy dalej w komunikacie.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

W handlu detalicznym wskaźnik ufności kształtuje się na dodatnim poziomie od października 2014 r., w lutym br. - nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej optymistyczne od opinii formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost stanu zapasów towarów. Utrzymują się pozytywne przewidywania dotyczące zamówień u dostawców."Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza, jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się; prognozy popytu są drugi miesiąc z rzędu optymistyczne" - napisał też GUS.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: