GUS: PKB wzrósł o 4,7 proc. Tak dobrze nie było od lat

Gospodarka

Tempo wzrostu PKB w III kwartale 2017 roku przyspieszyło do 4,7 proc. rdr. Tak dobrymi danymi zaskoczeni byli nawet analitycy.

#GUS: wzrost #PKB o 4,7 proc. rdr w III kw. 2017

Ekonomiści podtrzymują, że w całym 2017 r. są szanse na osiągnięcie ok. 4,3 proc. wzrostu PKB. Spodziewają się oni, że struktura wzrostu PKB będzie ewoluowała w kierunku wyższego wkładu inwestycji i niższego wkładu konsumpcji.

Według wstępnych danych (szybkiego szacunku), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,7 proc. rdr w III kw. 2017 r. wobec 4 proc. wzrostu rdr (po rewizji – poprzednio 3,9 proc.) w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych.

Ważne jest to, czy inwestujemy

Wzrost gospodarczy ma się dobrze, ocenia w komentarzu do danych GUS dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Pytanie, czy gospodarka ma się dobrze, czy struktura wzrostu PKB daje szanse na dalszy rozwój, na utrzymanie dynamiki PKB na poziomie co najmniej 4 proc. w kolejnych kwartałach i latach, stawia pytanie ekonomistka.

– Ekscytujemy się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, a to nie dynamika, a struktura wzrostu gospodarczego daje odpowiedź na to pytanie. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie ważne jest bowiem to, czy inwestujemy, a nie to czy dużo konsumowaliśmy w przeszłości – podkreśla dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

To konsumpcja zbudowała tak dobry wynik?

Dane o strukturze wzrostu PKB poznamy pod koniec listopada, ale jak zaznacza ekonomistka, wszystko wskazuje na to, że tak jak w poprzednich kwartałach to konsumpcja (indywidualna i publiczna) zbudowała wzrost gospodarczy w III kwartale. Dane dotyczące obrotów z zagranicą wskazują, że w III kwartale br. także eksport netto wsparł wzrost PKB (po silnym negatywnym wpływie w III kwartale br., gdy eksport netto obniżył wzrost PKB o 1,5 proc.).

Miejmy nadzieję, że przyczyniły się do niego także inwestycje, dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

– I to w stopniu większym niż w ciągu pierwszego półrocza br., gdy wzrosły jedynie o 0,3 proc. (po spadku w 2016 r. o prawie 8 proc.), dodając 0,1 punkt procentowy do wzrostu PKB – mówi ekspertka.

 

Firmy skłonne do inwestowania?

Informacje płynące z przedsiębiorstw wskazują, że ich skłonność do inwestowania rośnie, zauważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

– Jeśli zobaczymy to w danych GUS dotyczących przedsiębiorstw 50+, które na dodatek pokażą, że firmy inwestują więcej niż przeciętnie w maszyny i urządzenia, to będziemy mieć powody do optymizmu. Będzie to wskazywać, że firmy zaczynają widzieć inne rozwiązania niż podkupowanie sobie pracowników i podnoszenie wynagrodzeń w oderwaniu od wzrostu wydajności pracy, otwierające im drogę do rozwoju – wyjaśnia ekonomistka.

To, czego potrzebuje nasza gospodarka, to inwestycje, podsumowuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

– Bez nich nie zaspokoimy rosnącego w wyniku wzrostu zatrudnienia i dochodów rozporządzalnych popytu konsumpcyjnego, nie będziemy zdolni do utrzymania dynamiki eksportu na dotychczasowym poziomie. I osłabimy szanse polskiej gospodarki na rozwój w kolejnych latach – przewiduje ekspertka.

Tempo wzrostu konsumpcji przyhamuje?

Inni ekonomiści spodziewają się, że wzrost konsumpcji może nieco spowolnić w kolejnych kwartałach, ale inwestycje powinny nabrać tempa, zarówno publiczne jak przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw domowych.

Kiedy podwyżka stóp procentowych?

Większość ekonomistów podtrzymuje scenariusz, zgodnie z którym podwyżka stóp procentowych NBP nastąpi w IV kwartale 2018 r. Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w “Raporcie o inflacji” wzrost PKB przyspieszy do 4,2 proc. w tym roku, a następnie spowolni do 3,6 proc. w 2018 r. i do 3,3 proc. w 2019 r.

Źródło: ISBnews/Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: