GUS: PKB wzrósł o 4,9% w III kw. 2017 r.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

Fot. Pixabay.com

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, PKB wzrósł o 4,9% w III kw. 2017 r. #GUS #PKB

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9% w porównaniu z III kwartałem 2016 r. To oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem" - podał GUS, prezentując drugie szacunki tych danych.W III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku) - podał także GUS.

O ile wzrósł popyt krajowy?

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 3,9% wobec wzrostu o 5,5% w II kw. 2017 r.Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4,1% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8%, publiczne - o 1,9% (w II kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,9%, +2,1%), podał też Urząd.

Wzrósł też eksport i akumulacja brutto

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3% w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% (wobec wzrostu akumulacji o 11,6% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% - po rewizji - kwartał wcześniej).Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,6% w III kw. 2017 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 5,7% w III kw. 2017 r (wobec 6% wzrostu w II kw. 2017 r.) - podał też Urząd.Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 3,7% w II kw. 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: