GUS: płace i zatrudnienie w listopadzie w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 5229,44 zł

Rynek pracy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w listopadzie 2019 r. wzrosło o 5,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Fot. stock.adobe.com/Guitafotostudio

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w listopadzie 2019 r. wzrosło o 5,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. wyniosło 5229,44 zł (wzrost o 5,3% r/r). #GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy@GUS_STAT

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,3% i wyniosło  5 229,44 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło  6 394,8 tys. osób, podano w komunikacie.Czytaj także: W październiku wzrosły i płace, i zatrudnienie. Nowe dane GUS >>>

Konsensus rynkowy to 5,9% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,5% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.Czytaj także: Realny fundusz płac rośnie najwolniej od 2016 r. >>>

 

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach?

Listopadowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się poniżej konsensusu, na co wpływ miały przede wszystkim efekty kalendarzowe. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym wzrost liczby etatów aż o 12 tys. etatów, co może być wynikiem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.Zdaniem ekonomistów, należy raczej oczekiwać wygasania tendencji wzrostowej liczby etatów w otoczeniu słabnącego wraz ze spowalniającą gospodarką popytu na pracę, z drugiej strony - na początku przyszłego roku dynamika płac na pewno przyspieszy choćby ze względu na podniesienie płacy minimalnej.Czytaj także: Spada tempo wzrostu płac i zatrudnienia >>>"W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy, mimo przewidywanego dalszego hamowania w gospodarce, nie będzie się istotnie pogarszać. Nie będzie tym samym istotnie wpływać na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych" - uważa główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek."Dodatkowym powodem hamowania płac jest widoczne spowolnienie na rynku pracy (spada ilość ofert pracy, spada odsetek firm raportujących niedobory pracowników) - ten czynnik może mieć trwalszy wpływ na płace. W grudniu najprawdopodobniej dalej utrzyma się niska dynamika płac" - przewiduje Rafał Benecki, Jakub Rybacki z ING Banku Śląskiego."Wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia, a przede wszystkim silniejszy wzrost inflacji w II poł. br. przekłada się na wyraźne obniżenie dynamiki funduszu wynagrodzeń w ujęciu realnym. Choć w pewnym stopniu będzie to w średnim okresie ograniczać dynamikę wydatków gospodarstw domowych, to w krótkim okresie takie ryzyko jest niskie z uwagi na bardzo silny wzrost dochodów gospodarstw domowych z tytułu świadczeń społecznych" - podsumowuje główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: