GUS: płace w firmach i zatrudnienie w sierpniu w górę. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5125,26 zł

Rynek pracy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu 2019 r. wzrosło o 6,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ręka układająca pieniądze w rosnący stos
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu 2019 r. wzrosło o 6,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r. wyniosło 5125,26 zł (wzrost o 6,8% r/r). #GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy @GUS_STAT

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,1% i wyniosło 5 125,26 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 389,6 tys tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy w przypadku wynagrodzenia w tym sektorze w sierpniu br. zwiększył się o 6,7% r/r, zatrudnienie – 2,7% r/r.

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9 proc. w 2020 r.

Sierpniowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się w okolicach konsensusu rynkowego, a na wynik miały wpływ głównie efekty kalendarzowe i bazy. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym odbiegający od normy sezonowej spadek liczby etatów w sierpniu i potwierdzają wyhamowywanie trendu wzrostowego zatrudnienia w środowisku spowalniającej gospodarki. Ekonomiści spodziewają się przyspieszenia dynamiki płac w przyszłym roku na skutek polityki regulacyjnej nawet do ok. 9% w 2020 roku.Analitycy podkreślają, że zmiany zatrudnienia od początku 2019 roku wykazały, iż jego przyrost jest najwolniejszy od 2015 roku.Czytaj także: Zaskakująco silny spadek zatrudnienia w sierpniu >>>

Według ekonomistów, dynamika płac ustabilizuje się na poziomie 7-8% r/r w 2019 roku. Pojawiła się wśród ekonomistów obawa, że przedsiębiorcy w świetle rosnących kosztów pracy będą ograniczać tworzenie nowych miejsc pracy.Analitycy są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę przekazu Rady Polityki Pieniężnej i stabilizację stóp procentowych do końca 2020 roku, a nawet do końca obecnej kadencji RPP w 2022 roku.Czytaj także: Zatrudnienie rośnie nie tak szybko, bo firmy boją się spowolnienia >>>"Spodziewamy się, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu pozostanie zbliżone do poziomu 7%. Impulsem który podniesie dynamikę na początku 2020 będzie 15,6% podwyżka płacy minimalnej - szacujemy, że w przypadku średniego wynagrodzenia skutkować będzie ona podbiciem dynamiki o 1,2-1,5pp" - ocenia ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki."Ogólnie jednak rzecz biorąc, tempo wzrostu wynagrodzeń będzie w kolejnych miesiącach nadal kształtować się w okolicach 6-8%, gdyż wymuszają to z jednej strony warunki, jakie panują aktualnie na rynku pracy, a z drugiej presja „regulacyjna" w postaci m.in. rosnącej płacy minimalnej" - uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.„Ogłoszona podwyżka płacy minimalnej może przełożyć się na przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku w kierunku 8,5-9% r/r" - podsumowują analitycy PKO Banku Polskiego.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: