GUS: płace w firmach i zatrudnienie we wrześniu w górę. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5084,56 zł

Rynek pracy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) we wrześniu 2019 r. wzrosło o 6,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Pieniądze i wykresy na tle pracowników w biurze
Fot. stock.adobe.com/Prostock-studio

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) we wrześniu 2019 r. wzrosło o 6,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r. wyniosło 5084,56 zł (wzrost o 6,6% r/r). #GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy @GUS_STAT

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,8% i wyniosło 5 084,56 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 386 tys. osób, podano w komunikacie.Czytaj także: Zatrudnienie rośnie wolniej niż przed rokiem >>>Konsensus rynkowy w przypadku wynagrodzenia w tym sektorze we wrześniu br. zwiększył się o 7,1% r/r, zatrudnienie – 2,6% r/r.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie?

Wrześniowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się poniżej średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7,1% r/r i wykazują tendencję do dalszej stabilizacji, ale na podwyższonych poziomach. Dane o zatrudnieniu potwierdziły dalsze wyhamowywanie trendu wzrostowego zatrudnienia w środowisku spowalniającej gospodarki.Czytaj także: Wzrost wynagrodzeń poniżej oczekiwań >>>Niektórzy analitycy wskazują, że przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej nie niesie za sobą istotnego wzrostu dynamiki płac wobec obecnych poziomów. Ekonomiści sądzą, że wzrost płac wywołany przez ten czynnik będzie przejściowy.

Sytuacja na rynku pracy wciąż pozostaje wsparciem dla konsumpcji

Ekonomiści oceniają, że sytuacja na rynku pracy wciąż pozostaje wsparciem dla konsumpcji, mimo słabnącej presji płacowej. Analitycy są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę przekazu Rady Polityki Pieniężnej i stabilizację stóp procentowych nawet do końca obecnej kadencji RPP w 2022 roku."Najprawdopodobniej przedsiębiorcy, w obliczu rosnących problemów ze znalezieniem pracowników, rosnących kosztów pracy oraz niepewnością co do przyszłości (na co także wskazują ostatnie badania NBP), ograniczają liczbę nowo tworzonych etatów. Kolejne miesiące będą, jak można sądzić, upływać w podobnej „atmosferze"" - uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek."Kolejnym istotnym impulsem wzrostowym będzie dopiero podwyżka płacy minimalnej w styczniu. Szacujemy, że podwyższy ona dynamikę wzrostu średniego wynagrodzenia o ok 1,5pp. W efekcie w 1kw 2020 powinna ona oscylować w pobliżu 8%r/r. Niemniej jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się tendencji spadkowej" - przewiduje ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki."Czynnikiem podtrzymującym podwyższoną dynamikę wynagrodzeń będzie przyszłoroczna mocna podwyżka płacy minimalnej, natomiast nie oczekujemy istotnego wzrostu dynamiki płac wobec obecnych poziomów" – ocenia starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: