GUS po raz pierwszy ujawnia wysokość ukrytego zadłużenia państwa

Gospodarka

Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy przedstawił szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Dzięki tym danym okazało się, ile wynosi ukryte zadłużenie państwa.

Fot. Pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy przedstawił szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Dzięki tym danym okazało się, ile wynosi ukryte zadłużenie państwa.

Z przedstawionych przez @GUS_STAT szacunków wynika, że #zobowiązania państwa z tytułu obiecanych emerytur wynoszą 4,96 biliona złotych #zadłużenie #dług #finansepubliczne #emerytury #GUS

Do tej pory dane te nie były publikowane. Teraz mają ukazywać się co trzy lata. Wszystko przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE, które nakłada na urzędy statystyczne krajów członkowskich obowiązek raportowania o ukrytym długu.Do wytycznych tych po raz pierwszy zastosował się więc GUS. Z przedstawionych szacunków wynika, że zobowiązania państwa z tytułu obiecanych emerytur wynoszą 4,96 biliona złotych.

Dokładnie łączna wartość nabytych uprawnień emerytalno-rentowych wyniosła w Polsce na początku 2015 roku 4 580 080,8 mln zł (255 % w relacji do PKB), a na koniec 2015 roku – 4 959 144 mln zł (276 % w relacji do PKB). Większość uprawnień emerytalno-rentowych stanowią uprawnienia z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Wyniosły one na koniec 2015 roku 4 056 811,7 mln zł, co stanowi 255,5 % PKB, tj. blisko 82 % wszystkich uprawnień. Natomiast najmniejszą wartość stanowią uprawnienia emerytalno-rentowe w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Wyniosły one tylko 10 623 mln zł, co stanowi 0,6 % PKB, tj. 0,2 % wszystkich uprawnień.

Dane GUS pokazują więc jednocześnie, ile wynosi realne zadłużenie państwa, z uwzględnieniem tej kwoty. W statystykach dotyczących długu publicznego zobowiązania wobec emerytów są pomijane. Oficjalnie więc sektor finansów publicznych ma 962 mld zł długu. Jeśli dodamy jednak do tego liczby opublikowane w piątek przez GUS, okazuje się, że zobowiązania państwa są znacznie większe.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Udostępnij artykuł: