GUS podał najnowsze informacje o produkcji przemysłowej i cenach producentów

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1% r/r w październiku 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrosła o 3,2%.

Źródło: GUS

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1% r/r w październiku 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrosła o 3,2%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% wyższym w porównaniu z wrześniem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 0,5%.

W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%, podał też Urząd.

Produkcja przemysłowa wzrosła r/r w październiku w 19 z 34 działów przemysłu.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1% r/r w październiku 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrost o 3,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 14,3%.

"Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 8,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 7,4%, mebli - o 5,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 5,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,4%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 14,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,8%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 10%, metali - o 4,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 2,9%, podano także.

"W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 16,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 16,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 13,6%, pozostałego sprzętu transportowego - o 9,9%, urządzeń elektrycznych - o 6,6%, papieru i wyrobów z papieru - o 4,0%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 21,4%, w produkcji napojów - o 6,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,4%.

Ceny producentów spadły o 0,4% r/r w październiku

Ceny producentów spadły w październiku br. o 0,4% r/r, natomiast w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych, w październiku 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,4%, a w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosły o 0,4%" - podał GUS w komunikacie.

W październiku 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 21,6%, podał Urząd.

Udostępnij artykuł: