GUS: produkcja budowlano-montażowa w górę o 21,2 proc. rdr w lutym; w kolejnych miesiącach sytuacja w budownictwie będzie trudna

Gospodarka / Nieruchomości / Rynek

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w lutym br. o 21,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,8%.

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. stock.adobe.com/Damian

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w lutym br. o 21,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,8%.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lutym br. była wyższa o 21,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 16,9%) oraz o 5,8% w stosunku do stycznia br. roku (przed rokiem wzrost o 5,5%)" - podał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 6% niższym w porównaniu ze styczniem 2022 roku, podano także.

Konsensus rynkowy to 23,1% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

"Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do lutego 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków - o 38,7%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 22,2%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 2,9%" - czytamy dalej.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 6,2 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w lutym br. o 6,2% r/r do 25 522, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9%, podał GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 17 512 pozwoleń (spadek o 3,9% r/r i wzrost o 12,3% m/m), podał również GUS.

"W okresie styczeń-luty 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 47,7 tys. mieszkań, tj. o 5,8% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (33,1 tys., spadek o 0,7% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (14,2 tys., spadek o 16,2%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 427 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (403 w roku ubiegłym)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 10,8 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym br. wzrosła o 10,8% r/r i wyniosła 17 855, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 51,3%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 14,6% r/r do 11 320 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 54,2%, podał także Urząd.

"Od początku roku do końca lutego 2022 r. rozpoczęto budowę 29,7 tys. mieszkań, tj. o 11,6% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 18,7 tys. mieszkań (o 16,4% mniej), a inwestorzy indywidualni 10,6 tys. (o 3,7% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 444 mieszkań (wobec 1 053 w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec lutego 2022 roku w budowie pozostawało 867,0 tys. mieszkań, tj. o 4,7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał też Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 13,2 proc. rdr

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lutym br. wzrosła o 13,2% r/r do 18 420, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 20,3%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 270 mieszkań, co oznacza wzrost o 12,7% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 29,9%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2022 roku oddano do użytkowania 33,7 tys. mieszkań, tj. porównywalnie do ilości w roku ubiegłym (o 0,1% mniej). Deweloperzy przekazali do eksploatacji 18,2 tys. mieszkań - o 6,5% mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 14,9 tys. mieszkań, tj. 7,8% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 677 mieszkań (wobec 530 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 3,3 mln m2, czyli o 2,1% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 98 m2, podał też Urząd.

Na rynku mieszkaniowym widać postępujące schłodzenie koniunktury

Wskaźniki rynku mieszkaniowego wskazują na postępujące schłodzenie koniunktury, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, słabszy wzrost aktywności w inżynierii lądowej w lutym mógł być wynikiem odpływu pracowników pochodzących z Ukrainy.

PKO BP:

Wskaźniki rynku mieszkaniowego wskazują na postępujące schłodzenie koniunktury.

"W lutym liczba udzielonych pozwoleń na budowę kontynuowała trend spadkowy. Liczba rozpoczętych budów wróciła do średnioterminowego trendu po zeszłorocznym wyskoku" - napisali analitycy na swoim profilu na Twitterze.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w lutym br. o 6,2% r/r do 25 522. W okresie styczeń-luty 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 47,7 tys. mieszkań, tj. o 5,8% mniej r/r.

"Produkcja budowlana wzrosła o 21,2% r/r, do czego przyczynił się m. in. wzrost produkcji w segmencie budowy budynków o 38,7% r/r. Dużo słabiej wzrosła aktywność w inżynierii lądowej - możliwe, że to efekt odpływu pochodzących z Ukrainy pracowników. Wartość produkcji w sektorze budowlanym w lutym nieznacznie spadła względem stycznia. W lutym we wszystkich segmentach obserwowaliśmy spadki m/m (najmniejszy w segmencie robót specjalistycznych). W obu przypadkach mowa o danych po odsezonowaniu" - czytamy dalej w komentarzu.

KRYSTIAN JAWORSKI, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA:

Dużą niespodzianką są dane o produkcji budowlano-montażowej, która zwiększyła się o 21,1% r/r w lutym wobec 20,8% w styczniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (23,1%) oraz powyżej naszej prognozy (15,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lutym o 6,0% m/m. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem, że silny wzrost produkcji odnotowany w styczniu (o 19% m/m, największy miesięczny wzrost w historii danych, którymi dysponujemy) miał charakter jednorazowy i mógł być przykładowo efektem kumulacji raportowania zakończenia budowy obiektów z kilku miesięcy. W rezultacie, produkcja budowlano-montażowa w lutym znów ukształtowała się poniżej poziomu odnotowanego w lutym 2020 r., a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała istotnego wpływu na aktywność w budownictwie.

Na lekkie przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w lutym złożyły się spadek dynamiki w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (2,9% r/r w lutym wobec 7,6% w styczniu), wzrost dynamiki w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” (22,2% r/r z 14,7%) i stabilizacja tempa wzrostu w kategorii „budowa budynków” (38,7% wobec 39,0%). Szybkie tempo wzrostu w ostatnim wspomnianym wyżej segmencie budownictwa jest kolejnym – po piątkowych danych o produkcji przemysłowej – sygnałem wskazującym na ożywienie inwestycji prywatnych. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach ożywienie aktywności w budownictwie utrzyma się, chociaż istotnym czynnikiem ryzyka w dół dla produkcji będzie utrzymujący się silny wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost stóp procentowych i odpływ Ukraińców (mniejsza podaż pracy w budownictwie). Więcej światła na perspektywy produkcji budowlano-montażowej rzucą wyniki badań koniunktury przedsiębiorstw GUS za marzec, które poznamy jutro.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, w połączeniu z opublikowanymi w ub. tyg. danymi o rynku pracy i produkcji przemysłowej w lutym, stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w I kw. o 6,1% r/r wobec 7,3% w IV kw. ub. r.

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Udostępnij artykuł: