GUS: produkcja przemysłowa w lutym rdr wzrosła o 4,9 proc. Ostatnie takie dane sprzed wybuchu pandemii koronawirusa

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 4,9% r/r w lutym 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 2,2%.

Fabryka - zakład przemysłowy
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 4,9% r/r w lutym 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 2,2%.

W lutym 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9% w porównaniu z lutym 2019 r. i o 2,2% wyższa w porównaniu ze styczniem 2020 r. #GUS #statystyki #gospodarka #produkcja #przemysł @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% wyższym w porównaniu ze styczniem br." - czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Pocztówka z przeszłości od polskiego przemysłu >>>

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,6%.

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w 28 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2020 r., poinformował również GUS.

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 2,2%.

"We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,9%, dóbr zaopatrzeniowych o 5,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 3,6%,
a dóbr związanych z energią - o 1,3%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Eurostat: produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 3,4 proc. rdr w styczniu 2020 roku >>>

"Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 16,8%, urządzeń elektrycznych -
o 12,1%, wyrobów z metali - o 11,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 6,0%, papieru i wyrobów z papieru - o 5,6%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 17,8%, w produkcji odzieży - o 7,7%, wyrobów tekstylnych - o 1,2%, podał także Urząd.

Ceny producentów wzrosły o 0,1% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły o 0,1% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r., podał także GUS. 

W ujęciu miesięcznym ceny w lutym spadły o 0,2%.

Konsensus rynkowy wyniósł 0,3% wzrostu r/r.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2020 r. wzrosły o 3,1% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% m/m.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się spadku produkcji w marcu o ok. 5 proc. rdr

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się spadku produkcji w marcu o ok. 5 proc. rdr - podano w komunikacie, w komentarzu do danych GUS.

"Dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w lutym wyraźnie sugerowała postępującą poprawę aktywności sektora. Niemniej jednak obecna sytuacja związana z zaburzeniami wywołanymi epidemią wirusa, zarówno w Polsce jak i jej otoczeniu gospodarczym negatywnie ciążyć będzie na wynikach przemysłu w kolejnych miesiącach. Tym samym w marcu oczekujemy spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - napisano.

"Prognoza jest obciążona in minus w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kolejnych tygodniach marca, skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania" - dodano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: