GUS: produkcja przemysłowa w maju w górę. Wzrost powyżej oczekiwań

Gospodarka

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 5,4% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: #produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 5,4% r/r #przemysł #gospodarka @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,9% wyższym w porównaniu z kwietniem br.” – czytamy w komunikacie.

Dziesięciu ankietowanych analityków szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 3% do 7,8% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,16% wzrostu r/r w maju br. wobec wzrostu o 9,3% r/r w kwietniu br.

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 20,8% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w maju br. o 20,8% r/r, poinformował również GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,9%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 23,7% niż w maju ub. roku i o 2,6% w porównaniu z kwietniem br.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań >>>

Ceny producentów wzrosły o 2,8% r/r w maju

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w maju br. o 2,8% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 1% r/r – po rewizji – w kwietniu), podał także GUS.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1,1% w maju (wobec wzrostu o 0,3% m/m w kwietniu).

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju w 27 z 34 działów przemysłu

zrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2018 r., poinformował GUS.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w maju br. o 5,4% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 9,2%) i o 1,6% wyższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,9% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

„W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 21%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,8%, wyrobów z metali oraz pozostałego sprzętu transportowego – po 10%, napojów – o 8,1%, urządzeń elektrycznych – o 7,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz mebli – po 6%” – czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w po-równaniu z majem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,7%, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 3,1%, w produkcji metali – o 2,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,3%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa zarówno w porównaniu z majem ub. roku – o 20,8% (przed rokiem wzrost o 8,3%), jak i kwietniem br. – o 12,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 23,7% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6% w porównaniu z kwietniem br.

„W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 36,8% oraz wznoszenie budynków – o 16,6%, a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 4,4%” – napisano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: