GUS: produkcja przemysłowa w styczniu w górę o 8,6 proc. rdr, sprzedaż detaliczna o 8,2 proc. rdr

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w styczniu br. o 8,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,1%.

Ręką rysująca wykres
Fot. Pixabay.com

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w styczniu br. o 8,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,1%.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 4,3% do 11,8% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 8,78% wzrostu r/r w styczniu br."Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z grudniem ub.r. " - czytamy w komunikacie.   

Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań >>>

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 8,2% r/r w styczniu 2018 r., podał także GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 20,5%.Prognozy dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6% do 10,2% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,57% wzrostu."Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w styczniu 7,7% w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych było wyższe niż przed miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 5,2%, lecz niższe niż w styczniu 2017 (wzrost o 9,5%). W porównaniu z grudniem ub.r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 20,5%" - czytamy w komunikacie.

Najbardziej drożały tekstylia, odzież i obuwie

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w styczniu 2018 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 16,3% r/r oraz "pozostałe" - o 12,9% r/r, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Ogółem, sprzedaż detaliczna w styczniu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 8,2% r/r (wobec oczekiwanych 7,6% wzrostu).Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie% r/r
Ogółem8,2
  w tym:
Pojazdy samochodowe, motocykle, części12,5
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe3,5
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe4
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach7,5
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny11,7
Tekstylia, odzież, obuwie16,3
Meble, RTV, AGD12,7
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach5,2
Pozostałe12,9

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano zaś w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2018 r.."W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 22,9%, wyrobów z metali - o 18%, maszyn i urządzeń - o 16,9%, metali - o 16,5%, papieru i wyrobów z papieru - o 15,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 14,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,3%, urządzeń elektrycznych - o 12,6%, mebli - o 12,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 20,5% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 2,3%" - czytamy w komunikacie.Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem i o 57,8% niższa w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 8,8% wyższym w stosunku do grudnia ub. roku. "W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 38%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 36,9%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 27,6%" - czytamy dalej. 

 

Ceny producentów w górę

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w styczniu 2018 r. o 0,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,3% r/r w grudniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1% w styczniu.Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w styczniu 2018 r. odnotowaliśmy od 0,3% r/r spadku do 1,2% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 0,19% r/r (wobec wzrostu o 0,3% r/r w grudniu br.).GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 r. wzrosły o 1,5% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,1% w ujęciu miesięcznym.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: