GUS: produkcja przemysłowa w górę o 18,9 proc. rdr w marcu; najmocniejszy wzrost od 15 lat

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,9% r/r w marcu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,6%.

Strzałka w górę i wykres wzrostowy
Fot. stock.adobe.com/elephant_studio

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,9% r/r w marcu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,6%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z lutym br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 52,1%, dóbr inwestycyjnych - o 26,6%, dóbr zaopatrzeniowych - o 21,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 6,8%, a dóbr związanych z energią - o 0,4%, podano także.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 13,1%.

Czytaj także: Silne przyspieszenie wzrostu płac i produkcji >>>

W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 27 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w marcu 2021 r., poinformował GUS.

"Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 54,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 51,1%, mebli - o 35,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 31,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny -o 28,3%, wyrobów z metali - o 20,3%, maszyn i urządzeń - o 16,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 16,1%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Ekonomiści mBanku po danych GUS rewidują prognozę tempa wzrostu PKB w 2021 roku >>>

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 17,1%, wyrobów farmaceutycznych - o 16,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 11,1%, podano także.

"W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano w 32 działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 45,6%, napojów - o 40%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 25%, metali - o 23,9%, maszyn i urządzeń - o 23,8%, artykułów spożywczych - o 22,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 21,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych - po 19,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 18%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym br., wystąpił w 2 działach, w tym w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,9%, podał GUS.

Ceny producentów wzrosły o 3,9 proc. rdr

Ceny producentów wzrosły w marcu br. o 3,9% r/r, w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 1,3%, podał także GUS.

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wzrosły w stosunku do lutego 2021 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 3,9%" - czytamy w komunikacie.

W marcu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z marcem 2020 r. podniesiono o 3,9%. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 23,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 63,4%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,4%, podał Urząd.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły w marcu br. o 2,6%, a w porównaniu z lutym 2021 r. - wzrosły o 0,4%.

Analitycy: dane o produkcji przemysłowej mogą skłonić do rewizji prognoz PKB

Mocne dane o produkcji przemysłowej za marzec, które wskazują na jeszcze szybsze niż do tej pory ożywienie, mogą skłonić do rewizji prognoz PKB dla Polski na bieżący rok - uważają ekonomiści.

GRZEGORZ OGONEK, SANTANDER BANK POLSKA:

Wyniki produkcji przemysłowej w marcu to spore zaskoczenie, choć oczywiście jest to dopiero pierwszy miesiąc, który jest wyzwaniem w prognozowaniu po ubiegłorocznych, niespotykanych mocnych spadkach.

Działy przemysłu, które dobrze radziły sobie w poprzednich miesiącach teraz odnotowały jeszcze lepsze wyniki. Widać jeszcze szybsze rozpędzenie koniunktury niż w miało to miejsce do tej pory.

W marcowym odczycie widać to, co pokazywały europejskie PMI, a w co być może trudno było uwierzyć: mamy do czynienia z rekordowym odbiciem, popyt zagraniczny ruszył z wielką siłą. I choć trzeba z ostrożnością podchodzić do bardzo wysokich odczytów, które będą nas bombardowały w kolejnych miesiącach, to nawet biorąc pod uwagę to zastrzeżenie można powiedzieć, że jest to bardzo dobry wynik.

Marcowy odczyt daje pewne podstawy do rewizji prognoz PKB na ten rok, czy kwartał. Trzeba jednak pamiętać o specyfice I kwartału - on jest szczególnie silnie związany z tym, jaka była konsumpcja usług. Restrykcje, które obowiązywały w I kw. mogą tutaj sporo zaszkodzić. Tym niemniej wartość dodana z przemysłu będzie podciągać PKB. Wynik I kw. prawdopodobnie będzie lepszy niż -2 proc. rdr.

ADAM ANTONIAK, BANK PEKAO:

"Nasza prognoza dotycząca produkcji przemysłowej na poziomie 16,1 proc. rdr była chyba najwyższa na rynku, natomiast dane zaskoczyły jeszcze bardziej.

Widać, że przemysł mocno odbił i jesteśmy na poziomie nie tylko sprzed pandemii, ale jesteśmy powyżej trendu, który rysował się przed pandemią.

Z tego punktu widzenia są to bardzo dobre dane. Dodatkowo, mocne odbicie koniunktury widać w większości obszarów. Mamy szybsze odbicie cen producentów, 3,9 proc. w marcu i bardzo wysoką dynamikę płac. Jedynym rozczarowaniem są dane dotyczące zatrudnienia.

Całość tworzy jednak optymistyczny obraz pokazujący, że na koniec kwartału gospodarka była dobrze rozpędzona i widać, że obowiązujące obostrzenia dotknęły gospodarkę w dużo mniejszym stopniu niż przed rokiem. Dlatego cały czas podtrzymujemy nasz punkt widzenia, że wzrost PKB w tym roku przekroczy 4,0 proc. może sięgnie 4,5 proc.”

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

"Dwucyfrowy wzrost wynika głównie z niskiej bazy porównawczej z marca 2020. Komentarz GUS wskazuje, że najlepsze wyniki osiągnęli producenci urządzeń elektrycznych oraz sektor motoryzacyjny. Duży wzrost widoczny był też wśród producentów mebli i tekstyliów. To branże, które w ubiegłym roku zaprzestały produkcji z uwagi na załamanie się łańcuchów dostaw. Słabe wyniki osiągnęli producenci sprzętu transportowego oraz wyrobów farmaceutycznych.

Warto podkreślić, że oprócz efektów statystycznych dobrą kondycję przemysłu potwierdzają badania koniunktury. Przedsiębiorcy ankietowani przez GUS lepiej oceniają portfel zamówień oraz bardziej optymistycznie prognozują swoją produkcję przez najbliższy rok. Ryzykiem jest natomiast rekordowa od początku pandemii presją na łańcuchy dostaw. Badania PMI wskazują rosnące zaległości produkcyjne oraz opóźnienia w realizacji zamówień. To efekt niedoboru pracowników oraz ograniczonej dostępności surowców na rynku.

Pomimo problemów logistycznych spodziewamy się bardzo wysokiego wzrostu przemysłu w II kwartale. W kwietniu produkcja wzrośnie o ponad 40 proc. Choć to po części efekt niskiej bazy porównawczej, to warto podkreślić rekordowy popyt ze strony zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw. Gwarantuje on, że przemysł pozostanie kołem zamachowym gospodarki, nawet gdy wygasną efekty statystyczne".

SONIA BUCHHOLTZ, KONFEDERACJA LEWIATAN:

Te bardzo optymistyczne wyniki zawdzięczamy niskiej bazie: marzec 2020 r. był miesiącem spadków w przemyśle, więc poprawa będzie zawsze wyglądała dobrze. Z tej perspektywy w kwietniu należy oczekiwać jeszcze bardziej imponujących wyników.

Biorąc poprawkę na wielkości liczbowe, marzec 2021 r. przyniósł stabilny wzrost popytu w przetwórstwie (20,9% r/r, 20,7% m/m). Większość działów przemysłu notuje roczne wzrosty (27 z 34 działów, 91,6% wartości produkcji), a wśród spadkowych znalazły się kategorie o dużej zmienności (pozostały sprzęt transportowy, -17,1% r/r), oraz producenci dóbr o wysokim priorytecie we wczesnej fazie pandemii (wyroby farmaceutyczne, -16,9%). Największe, ponad 50-procentowe wzrosty roczne odnotowały w marcu produkcja urządzeń elektrycznych (57,5%), komputerów i wyrobów elektronicznych (54,9%), pojazdów samochodowych (51,1%), ale na wyraźnym plusie jest też produkcja mebli (35,1%), czy maszyn i urządzeń (16,3%).

W innym ujęciu widać, że model zdalnego funkcjonowania oraz rosnąca pewność przyszłości sprzyja zakupom dóbr konsumpcyjnych trwałych (52,1% r/r), natomiast nadchodzące makrotrendy kształtują wzrost popytu na dobra inwestycyjne (26,6%).

Warto wspomnieć, że zarówno przed rokiem, jak i dzisiaj, niektóre branże mierzą się z ograniczeniami podażowymi wynikającymi z niższej dostępności surowców i półproduktów (np. opakowania), inne z kolei notują popyt przewyższający podaż (np. półprzewodniki). Oba te czynniki mogą ograniczać potencjał polskiego przetwórstwa.

Udostępnij artykuł: