GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 29,8 proc. rdr w maju; ekonomiści: w kolejnych miesiącach kontynuacja odbicia

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 29,8% r/r w maju 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,8%.

Wykres obrazujący wzrost
Fot. stock.adobe.com/Es sarawuth

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 29,8% r/r w maju 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,8%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 29,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% wyższym w porównaniu z kwietniem br." - czytamy w komunikacie.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku, po spadkach notowanych w ub. roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 51,3% (wobec znacznego spadku o 38,4% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 49,4% (wobec spadku o 13,6%), dóbr zaopatrzeniowych - o 34,2% (wobec spadku o 13,4%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 12% (wobec spadku o 8,6%), a dóbr związanych z energią - o 8,8% (wobec spadku o 9,9%), podano także.

Czytaj także: Kolejny dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej >>>

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 29%.

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 7,9%.

Ceny producentów wzrosły o 6,5 proc. rdr

Ceny producentów wzrosły w maju br. o 6,5% r/r, w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8%, podał także GUS.

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 r. wzrosły w stosunku do kwietnia 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 6,5%" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 r. były o 0,8% wyższe niż w kwietniu 2021 r. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 3,5%, w tym w górnictwie rud metali - o 5,9%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,8%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,7%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach, podał Urząd.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły w maju br. o 3,3%, a w porównaniu z kwietniem 2021 r. - wzrosły o 0,5%.

Ekonomiści: kontynuacja ożywienia w sektorze

Dane o produkcji przemysłowej w maju były zbliżone do oczekiwań rynku, w kolejnych miesiącach można oczekiwać kontynuacji ożywienia w tym sektorze - oceniają ekonomiści.

RAFAŁ BENECKI, DAWID PACHUCKI, ING BANK ŚLĄSKI:

"W maju wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 29,8 proc. rdr po rekordowym 44,5 proc. rdr w kwietniu. Roczne wzrosty produkcji to głównie efekt bazy. Patrzymy na dynamiki mdm odsezonowane, które pokazują co dzieje się w gospodarce. W ujęciu mdm po oczyszczeniu z sezonowości przemysł wzrósł o 0,8 proc. wobec 0,4 proc. spadku w kwietniu. To relatywnie dobry wynik, choć odbicie mogło być silniejsze. Skalę odbicia na efekcie otwarcia równoważyły w maju rekordowe bariery w dostępie do sprzętu, materiałów i surowców zgłoszonych przez firmy przetwórcze. W tym pojedynku wygrał efekt otwarcia gospodarki. Dane w ujęciu mdm pokazują, że działanie zakłóceń najbardziej widoczne jest w produkcji samochodów (spadek mdm porównywalny do ciepłownictwa i górnictwa).

Ogólnie to wciąż dobre dane."

Miękki wskaźniki np. PMI, w tym silny wzrost zamówień krajowych wskazuje na mocne odbicie w kolejnych miesiącach.

MICHAŁ GNIAZDOWSKI, PIE:

"Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 29,8 proc. rdr, tj. nieco wyżej od mediany rynkowych prognoz (29 proc.). Komentarz GUS wskazuje, że najsilniej odbiła produkcja dóbr inwestycyjnych oraz trwałych dóbr konsumpcyjnych - głównie za sprawą sektora motoryzacyjnego. Wysoki wzrost aktywności utrzymali również producenci elektroniki użytkowej oraz sprzętu elektrycznego.

Przemysł będzie napędzać polską gospodarkę także w drugiej połowie roku.

W czerwcu wzrost dalej będzie zbliżony do 20 proc. z uwagi na efekty statystyczne. W II kw. 2020 głębokie spadki produkcji występowały w branżach odpowiadających za ok. 70 proc. obrotów przetwórstwa – obecnie obserwujemy dość systematyczny wzrost w prawie wszystkich branżach. Warto jednak zwrócić uwagę, że ożywienie wciąż nie dociera do branż związanych z mobilnością np. z producentów sprzętu transportowego czy rafinerii".

MBANK:

"Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 29,8 proc. rdr. W wolumenie produkcji żegnamy super-stromy trend, który charakteryzował okres restartu łańcuchów dostaw. Cały czas jednak strumień produkcji utrzymuje się w okolicach przyspieszonego trendu".

Jeszcze nie udało się odrobić strat w wolumenie produkcji, które pojawiły się w 2020 roku, ale jest już coraz bliżej. W tym roku luka się domknie.

BANK PEKAO:

Produkcja przemysłowa w maju zbliżona do oczekiwań.

"W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 29,8 proc., co jest w dużej mierze wynikiem efektu bazy z ubiegłego roku".

PKO BP:

"Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 29,8 proc. rdr - baza statystyczna była mniej sprzyjająca niż w kwietniu, kiedy odnotowano 44,5 proc. rdr".

Poziom produkcji już dawno odrobił pandemiczne straty.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: