GUS: produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7 proc. rdr w maju

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju 2019 r. o 7,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym bez zmian.

Wykres gospodarczy
Wykres gospodarczy Fot. stock.adobe.com/Kurt Kleemann

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju 2019 r. o 7,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym bez zmian.

W maju 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,7% r/r. W porównaniu z kwietniem br. pozostała na tym samym poziomie. http://bit.ly/2xaQlgU #GUS #przemysł #produkcja @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br." - czytamy w komunikacie.Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 6,4% do 8,9% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 7,82% wzrostu r/r w maju br. wobec wzrostu o 9,2% r/r w kwietniu br.Narastająco w styczniu-maju br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 7% r/r.

Ceny producentów wzrosły o 1,4% r/r w maju

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w maju 2019 r. o 1,4% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 2,6% r/r w kwietniu 2019 r.).W ujęciu miesięcznym ceny w maju wzrosły o 0,2%.Czytaj także: Polski przemysł pozostaje „pancerny” >>>Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w maju 2019 r. odnotowaliśmy od 1,2% wzrostu r/r do 2,2% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 1,6% r/r (wobec wzrostu o 2,6% r/r w kwietniu br.).GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 r. wzrosły o 3,7% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju w 27 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27. spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2019 r.Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w maju br. o 7,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2%) a w porównaniu z kwietniem br. została na tym samym poziomie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br."W stosunku do maju ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 36,9%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 16,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,6%, wyrobów z metali - o 10,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,8%, mebli - o 9%, wyrobów z drewna, korka, słomy, wikliny - o 8,8%" - czytamy dalej.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 12,4%, w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 8,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%."W maju br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 12%, dóbr zaopatrzeniowych - o 7,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,6%, dóbr związanych z energią - o 3,8%" - czytamy dalej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: