GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 10,9 proc., ale perspektywy pozostają negatywne

Gospodarka

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 13,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny.

Fabryka
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 13,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lipcem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 9,9%.

"W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych - o 8,6% oraz dóbr związanych z energią -
o 6,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 1,4%" - czytamy dalej.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 16,4%, podał też Urząd.

Ceny producentów wzrosły o 25,5% r/r w sierpniu

Ceny producentów wzrosły w sierpniu br. o 25,5% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8%, podał także GUS.

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. wzrosły w stosunku do lipca 2022 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 25,5%" - czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu 2022 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, podał GUS.

"Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu 2022 r. w stosunku do lipca br. najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej" - podał GUS. Największy wzrost cen odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.

GUS podał też, że w sierpniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,8% r/r.

Produkcja przemysłowa wzrosła r/r w sierpniu w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2022 r., poinformował GUS.

"Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 43,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 40%, urządzeń elektrycznych - o 23,9%, maszyn i urządzeń - o 16,8%, napojów - o 13,8%, wyrobów z metali - o 11,4%, artykułów spożywczych - o 11,3%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 5,8%, mebli - o 2,4%, podał również GUS.

"W porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli - o 14,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12%, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali - po 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 2,4%" - wymienił Urząd.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,3%, maszyn i urządzeń - o 5,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,5%, podał także GUS.

Udostępnij artykuł: