GUS: produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,6 proc. rdr

Gospodarka

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/bluebay2014

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła we wrześniu br. o 5,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 10,7%.

W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 10,7%. #GUS #ProdukcjaPrzemysłowa @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z sierpniem br.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji sprzedanej przedsiębiorstw przemysłowych na poziomie 5% r/r.

Narastająco w styczniu-wrześniu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4,5% r/r.

Czytaj także: Wzrost produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań >>>

Ceny producentów wzrosły o 0,9% rdr

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły we wrześniu r. o 0,9% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,9% r/r – po rewizji – w sierpniu 2019 r.), podał również GUS.

W ujęciu miesięcznym ceny we wrześniu wzrosły o 0,4% wobec 0,3% wzrostu (po rewizji) w sierpniu.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost o 0,5% r/r.

Czytaj także: Umiarkowany optymizm w przemyśle >>>

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 r. wzrosły o 3,3% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Dane za sierpień zostały zrewidowane – do wzrostu o 3,5% r/r (dane w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian: wzrost o 0,2%).

Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu w 27 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu 2019 r., poinformował także GUS.

„W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła po 7,8%, konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,3%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 4,2%. Zmniejszyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,5%” – czytamy w komunikacie.

„Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,1%, urządzeń elektrycznych – o 14,4%, napojów oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 10%, mebli – o 8,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,3%” – czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,9%, maszyn i urządzeń – o 1,5%, metali – o 1,3%, podał także Urząd.

MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o blisko 3% rdr w październiku

Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje w październiku wzrost o blisko 3% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

„Przy braku różnic w liczbie dni roboczych w październiku 2019 roku oczekujemy blisko 3% wzrostu produkcji przemysłowej (r/r). Podobnie jak we wrześniu, najwyższą dynamiką produkcji w bieżącym miesiącu powinny się wykazać przedsiębiorstwa, które specjalizują się w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją” – czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

„Wrześniowe dane wskazują na wyraźną poprawę aktywności w sektorze przemysłowym, szczególnie w sektorach nastawionych na sprzedaż eksportową, co również potwierdza siłę polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. W porównaniu z wrześniem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 44,1%) oraz urządzeń elektrycznych (o 14,4%). Spadek odnotowano m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,9%)” – czytamy w komentarzu MPiT.

Wzrost PKB przekroczył 4% w III kwartale?

Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych we wrześniu roku, natomiast w całym III kw. jej dynamika wyniosła według szacunków mniej niż w II, a także I kw. Większość ekonomistów oczekuje spowolnienia tempa PKB do ok. 4,1% r/r w III kw. br.

Ekonomiści podkreślają, że sektory eksportowe zanotowały dobre wyniki (m.in. motoryzacja, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniki), jednakże część analityków ocenia, że jest to sytuacja schyłkowa. Ich zdaniem, z uwagi na dekoniunkturę głównie w Niemczech może nastąpić pogorszenie sytuacji w polskich branżach eksportowych.

Według ekonomistów, wrześniowe dane nie powinny zmienić nastawienia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w jej polityce, a w scenariuszu bazowym stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie do końca 2022 r., przy ryzyku w stronę podwyżek w związku z podwyższonym poziomem inflacji i niskim poziomem stopy referencyjnej.

„Kolejne dane napływające z gospodarki potwierdzają, że jest ona w fazie spowalniania. Należy oczekiwać, że będzie ono kontynuowane, choć w porównaniu z krajami Europy Zachodniej będzie mieć charakter bardzo łagodny” – ocenia główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

„Perspektywy dla sektora przemysłowego pozostają jednak negatywne – głównym zagrożeniem jest pogarszająca się koniunktura w strefie euro i Niemczech, która zaczyna negatywnie oddziaływać na konsumpcję i rynek pracy w zachodnich gospodarkach. W kraju problemy raportują branże energochłonne np. hutnictwo” – uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

„Po danych za wrzesień, mając już pełny obraz sytuacji w sektorze przemysłowym w 3Q19 (spowolnienie do ok. 3,3% r/r z 4,1% r/r w 2Q19), podtrzymujemy nasz szacunek wzrostu gospodarczego w 3Q19 na poziomie 4,1% r/r wobec 4,5% r/r w 2Q19” – podsumowuje starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: