GUS: produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu wzrosła o 6,8 proc. rdr

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w czerwcu br. o 6,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,2%.

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w czerwcu br. o 6,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,2%.

W czerwcu 2018 r. #produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 24,7% r/r #przemysł #statystyki #GUS @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z majem br." - czytamy w komunikacie.W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku

Wzrosty w 27 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w czerwcu 2018 r., poinformował również GUS.Czytaj także: Produkcja jak dotąd odporna na spowolnienie w światowym handlu >>>Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 6,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,4%) i o 4,2% wyższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z majem br.

"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. pozostałego sprzętu transportowego - o 13,7%, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 13,6%, produkcji wyrobów z metali - o 12,9%, papieru i wyrobów z papieru - o 11,4%, wyrobów tekstylnych - o 10,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - po 9,5%, mebli - o 9,4%, urządzeń elektrycznych - o 8,9%" - czytamy w komunikacie.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 25,1%, maszyn i urządzeń - o 5,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - o 2,3%.Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. wyższa zarówno w porównaniu z czerwcem ub. roku - o 24,7% (przed rokiem wzrost o 11,6%), jak i majem br. - o 20,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 23,9% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,5% w porównaniu z majem br."W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 26,9% oraz wznoszenie budynków - o 33,6%, a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 10,4%" - napisano także w komunikacie.

Produkcja firm budowlanych w górę o 24,7% rdr

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w czerwcu br. o 24,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 20,6%."Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 23,9% niż w czerwcu ub. roku i o 2,5% w porównaniu z majem br." - czytamy w komunikacie.W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 23,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: