GUS: produkcja przemysłowa we wrześniu tylko o 2,8 proc. w górę. Dane rozczarowały analityków

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 2,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.

Dane i wykresy
Fot. stock.adobe.com/jojje11

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 2,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% r/r, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,4% r/r. #GUS #przemysł #statystyki #gospodarka #budownictwo @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% niższym w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 2,5% do 5,5% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,26% wzrostu r/r.W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 16,4% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła we wrześniu br. o 16,4% r/r, poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,5%."Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,9% niż we wrześniu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 17,8% (prognozy od 13% do 20,3% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 20% r/r w sierpniu br.Czytaj także: Rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej >>>

Ceny producentów wzrosły o 2,9% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły we wrześniu br. o 2,9% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3% r/r w sierpniu), podał także GUSW ujęciu miesięcznym ceny we wrześniu wzrosły o 0,4%.Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów we wrześniu 2018 r. odnotowaliśmy od 2,5% wzrostu r/r do 3,1% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,85% r/r (wobec wzrostu o 3% r/r w sierpniu br.).

Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu w 24 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu 2018 r., poinformował GUS.Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 2,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,4%) i o 3,5% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% niższym w porównaniu z sierpniem br."W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,4%), w produkcji wyrobów z metali (o 8,1%), maszyn i urządzeń (o 7,9%), urządzeń elektrycznych (o 7,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 6,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,6%), pozostałego sprzętu transportowego (o 4,3%)" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Przemysł i budownictwo mocno rozczarowały >>>Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 28,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 16,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,4%), podał też GUS.Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. wyższa w porównaniu z wrześniem ub. roku – o 16,4% (przed rokiem wzrost o 15,3%), a z sierpniem br. – o 7,5%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 0,9% w porównaniu z sierpniem br."W stosunku do września ub. roku największy wzrost (23,1%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków (18,6%) oraz jednostki zajmujące się robotami specjalistycznymi (3,6%)" - napisano też w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: