GUS: produkcja sprzedana przemysłu wyższa o 4,7 proc. rdr w listopadzie

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w listopadzie br. o 4,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,6%.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/Chaiyawat

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w listopadzie br. o 4,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,6%.

#Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w listopadzie br. o 4,7% r/r #GUS @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z październikiem br." - czytamy w komunikacie.Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 2,8% do 7,4% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,61% wzrostu r/r w listopadzie br. wobec wzrostu o 7,4% r/r w październiku br.Czytaj także: Wolne 12 listopada nie ograniczyło wzrostu produkcji >>>W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 17,1% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w listopadzie br. o 17,1% r/r, poinformował także GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,3%."Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 15,9% niż w listopadzie ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu z październikiem br." - czytamy w komunikacie.Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 15,5% (prognozy od 12% do 22,4% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 22,4% r/r w październiku br.W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 19,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.Czytaj także: W listopadzie przemysł spowolnił >>>

Ceny producentów wzrosły o 2,7% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w listopadzie br. o 2,7% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3,2% r/r w październiku).W ujęciu miesięcznym ceny w listopadzie spadły o 0,5% (wobec wzrostu o 0,5% m/m w październiku).Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów w listopadzie 2018 r. odnotowaliśmy od 2,8% wzrostu r/r do 3,3% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 3,06% r/r (wobec wzrostu o 3,2% r/r w październiku br.).

Produkcja przemysłowa wzrosła w 31 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2018 r."W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 28,6%, urządzeń elektrycznych - o 16,5%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 13,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru - po 9,6%, w produkcji napojów - o 7,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 7,3%" - czytamy w komunikacie.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 28,8%, skór i wyrobów skórzanych - o 13,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 6,5%, podał też Urząd.Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty inwestycyjne, remontowe i pozostałe, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa w porównaniu z listopadem ub. roku - o 17,1% (przed rokiem wzrost o 19,9%), a z październikiem br. - o 0,3%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 15,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,4% wyższym w porównaniu z październikiem br."W stosunku do listopada ub. roku największy wzrost (20,4%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (18,4%) oraz jednostki zajmujące się budową budynków (11%)" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: