GUS: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wzrosło o 5 proc. rdr

Rynek pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wzrosło o 5,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/megaflopp

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wzrosło o 5,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 roku wyniosło 5.167,47 zł.

W 2019 roku wzrost wynagrodzenia wyniósł 7,2 proc.

Czytaj także: Przeciętna płaca wzrosła prawie o 10 proc. >>>

GUS podał, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2019 roku o 350,00 zł i wyniosło 2.600,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 50,3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2020 r.

Z danych GUS wynika, że w grudniu 2020 roku wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 484,7 tys. zatrudnionych osób. Było to o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 spadło o 1,7 proc. rdr

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 spadło o 1,7 proc. rdr - podał także GUS.

GUS podał, że w 2020 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów.

Z danych GUS wynika, że najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4 proc. miał miejsce w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia, następnie o 4,5 proc. w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

GUS podał też, że na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,8 mln osób. W stosunku do 2019 roku było to mniej o 1,8 proc.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: