GUS: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł w 2018 r.

Rynek pracy

W gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) pracowało 16 020 tys. osób według stanu na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Pieniądze
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

W gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) pracowało 16 020 tys. osób według stanu na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost o 7% r/r #zatrudnienie #praca #RynekPracy #GUS @GUS_STAT

"Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach 'Transport i gospodarka magazynowa' (5,2%), 'Informacja i komunikacja' (4,8%) i 'Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna' (4,5%), natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach 'Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo' (0,3%) oraz 'Administrowanie i działalność wspierająca (2,2%)'" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Średnie wynagrodzenie wzrosło o 42 proc. w ciągu ośmiu lat. W których branżach najbardziej?

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost o 7% r/r. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach "Górnictwo i wydobywanie" (10,7%), "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" (10,3%) oraz "Administrowanie i działalność wspierająca (8,3%), a najmniejszy w sekcjach "Pozostała działalność usługowa" (2,6%) i "Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne" (4,7%), podał też Urząd.Czytaj także: Pracodawcy mniej skłonni do podnoszenia wynagrodzeń >>>

Liczba osób (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących) pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia wyniosła 423 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 75,6 tys. osób, tj. o 15,2%, podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: