GUS: sprzedaż detaliczna w sierpniu w górę powyżej oczekiwań, ale rekordowa inflacja uderza w konsumentów

Gospodarka

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była wyższa o 4,2% r/r oraz wyższa o 1,0% w porównaniu z lipcem 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Mężczyzna z torbami na zakupy
Fot. stock.adobe.com/Seventyfour

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była wyższa o 4,2% r/r oraz wyższa o 1,0% w porównaniu z lipcem 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była o 1,6% wyższa w porównaniu z lipcem br.

- czytamy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 21,5% i wyższa o 1,7% m/m, podano także.

"W sierpniu 2022 r. wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowały jednostki z grup: 'farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny' (o 13,7%), 'pozostałe' (o 10,9%), 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 8,4%) oraz 'żywność, napoje i wyroby tytoniowe' (o 7,4%). Najgłębszy spadek sprzedaży wykazały podmioty handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 14,2%)" - czytamy dalej.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w sierpniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie% r/r
Ogółem4,2
  w tym: 
Pojazdy samochodowe, motocykle, części-6,8
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe-14,2
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe7,4
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach*
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny13,7
Tekstylia, odzież, obuwie8,4
Meble, RTV, AGD-2,8
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach-1,6
Pozostałe10,9

* - brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 3,7% wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł do 8,9% w sierpniu

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,9% w sierpniu 2022 r. z 8,4% przed miesiącem, podał także GUS. Wartość sprzedaży przez internet spadła o 0,4% w ujęciu miesięcznym.

"W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 6,6%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży 'ogółem' zwiększył się z 8,4% w lipcu br. do 8,9% w sierpniu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (z 21,5% przed miesiącem do 22,2%) oraz 'meble, rtv, agd' (odpowiednio z 16,1% do 16,6%), natomiast spadek udziału odnotowano w grupie 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 22,8% do 21,1%)" - czytamy w komunikacie.

Analitycy: w najbliższych miesiącach handel może się znaleźć w stagnacji

Dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu były nieco wyższe od oczekiwań rynku - roczna dynamika wyniosła 4,2 proc. vs oczekiwane 3,0 proc. W najbliższych miesiącach handel może się jednak znaleźć w stagnacji - rekordowa inflacja uderza w siłę nabywczą konsumentów - wskazują ekonomiści.

SERGIEJ DRUCHYN, PIE:

"Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 4,2 proc., nieznacznie powyżej prognoz (3 proc.). Komentarz GUS wskazuje, że wzrost obrotów widoczny jest głównie w handlu farmaceutykami oraz tekstyliów. Dalej obserwujemy słabe wyniki sprzedaży dóbr trwałych np. samochodów oraz sprzętu RTV i AGD. Dodatkowo wysokie ceny benzyny skutkują mniejszym ruchem na stacjach paliw.

Badania koniunktury wskazują na słabe nastroje wśród przedsiębiorstw handlowych. Znaczny odsetek firm raportuje wysokie zapasy. Dodatkowo rośnie liczba przedsiębiorstw, które napotykają barierę w postaci niedostatecznego popytu. Spowolnienie najczęściej dotyka mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dlatego spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach handel znajdzie się w stagnacji. Rekordowa inflacja uderza w siłę nabywczą konsumentów.

W sierpniu wzrost cen jest był o około 4 proc. wyższy niż wynagrodzeń".

ING BANK ŚLĄSKI:

"W sierpniu sprzedaż detaliczna w górę o 4,2 proc. rdr. Po dwóch miesiącach spadków sprzedaż w ujęciu odsezonowanym wzrosła względem poprzedniego miesiąca".

Kolejne potwierdzenie, że mamy do czynienia ze spowolnieniem, a nie gwałtownym załamaniem koniunktury.

PKO BANK POLSKI:

"Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu realnie o 4,2 proc. rdr. Przyspieszenie wobec 2 proc. rdr w lipcu to efekt kalendarzowy. Podobnie jak w poprzednich miesiącach rośnie tylko sprzedaż towarów podstawowych – żywności, kosmetyków i odzieży".

Udostępnij artykuł: