GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4 proc. rdr w sierpniu. Wynik poniżej oczekiwań

Gospodarka

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,4% r/r w sierpniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,1%.

Fot. Pixabay.com

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,4% r/r w sierpniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,1%.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4%. W porównaniu z lipcem 2019 r. zwiększyła się o 0,1%. #DynamikaCen #SprzedażDetaliczna #GUS #statystyki @GUS_STAT

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 6%, ale zmniejszyła się o 0,4% m/m, podano także w komunikacie.Konsensus rynkowy przewidywał 5,1% wzrostu w cenach stałych.Czytaj także: GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,7 proc. rdr w lipcu >>>

Narastająco w okresie styczeń-sierpień br. sprzedaż w cenach stałych wzrosła o 5,9% r/r.Czytaj także: Efekty statystyczne obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej >>>Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w sierpniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)
Wyszczególnienie% r/r
Ogółem4,4
  w tym:
Pojazdy samochodowe, motocykle, części3
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe1,3
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe1,5
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach12
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny6,8
Tekstylia, odzież, obuwie7,2
Meble, RTV, AGD11,6
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach1,9
Pozostałe-0,9

Konsumpcja gospodarstw domowych przyspieszy w III kwartale?

Sprzedaż detaliczna w sierpniu br. zanotowała dynamikę r/r (w cenach stałych) poniżej konsensusu rynkowego, choć analitycy oczekują, że perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają bardzo dobre w nadchodzących kwartałach pozostanie ona głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Spowolnienie dynamiki sprzedaży nastąpiło w efekcie mniejszej liczby dni roboczych i m.in. słaba sprzedaż aut.Analitycy wskazują, że wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów oraz bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), osiągając poziomy najwyższe w historii we wrześniu są dobrym prognostykiem przyspieszenia dynamiki wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach.Jednocześnie część ekonomistów zwraca uwagę, że dane za lipiec-sierpień wskazują na kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4% r/r w III kw.Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku."Wciąż jeszcze nie można wykluczyć, że dynamika PKB w trzecim kwartale wyniesie 4.5%r/r, choć nie ulega wątpliwości, że jest to poziom maksymalny jaki może osiągnąć. RPP, w tej sytuacji, nadal trwać będzie w postawie „wait and see" i utrzymywać stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie" - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek„Dane o sprzedaży detalicznej z bieżącego kwartału najprawdopodobniej słabiej będą odzwierciedlać trendy w konsumpcji niż w poprzednich miesiącach – w 3kw ważną rolę odegrają wydatki w miejscowościach turystycznych, które mogą nie być objęte statystyką ze względu na mniejsze zatrudnienie (dane raportują firmy, które zatrudniają więcej niż 9 osób)" - przewiduje ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki."Zakładamy, że sprzedaż detaliczna poprawi się w kolejnych miesiącach dzięki silnemu wzrostowi płac, bardzo pozytywnym nastrojom konsumentów i dzięki wsparciu fiskalnemu (rozszerzone 500+, cięcia w PIT)" - podsumowują Marcin Luziński i Grzegorz Ogonek, ekonomiści Santander Bank Polska

MPiT oczekuje przyspieszenia sprzedaży detalicznej we wrześniu

Sprzedaż detaliczna odnotuje przyspieszenie we wrześniu wobec danych sierpniowych, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii."W kolejnym miesiącu należy oczekiwać przyspieszenia w zakresie sprzedaży, związanej ze zwiększoną sprzedażą samochodów (niska baza sprzed roku) oraz utrzymaniem tempa w pozostałych grupach. Dobre wyniki sprzedaży oraz wzrost w ocenie koniunktury konsumenckiej podtrzymują oczekiwania dotyczące wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w III kwartale" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS."Utrzymanie ogólnego wskaźnika koniunktury gospodarczej we wrześniu 2019 r. na poziomie pozytywnym (100,2), pozwala na optymizm na najbliższą przyszłość. Mimo, że składowa handlu detalicznego jest nieco niższa niż przed miesiącem, to w naszej ocenie nie wykazuje ryzyka dla popytu konsumpcyjnego w III kwartale" - czytamy także w komentarzu MPiT.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: