GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,3 proc. rdr w lutym. Ostatnie dobre dane sprzed wybuchu epidemii koronawirusa

Gospodarka

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 7,3% r/r w lutym 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4%.

Koszyki na zakupy na wykresie
Fot. stock.adobe.com/andranik123

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 7,3% r/r w lutym 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4%.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2020 r. była wyższa o 7,3% r/r oraz wyższa o 0,4% m/m #GUS #statystyki #SprzedażDetaliczna #DynamikaCen #Ceny #Handel @GUS_STAT

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym była wyższa niż przed rokiem o 9,6% i wzrosła się o 0,5% m/m, podano także w komunikacie. 

Konsensus rynkowy przewidywał 5,9% wzrostu r/r w cenach bieżących.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w lutym w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie% r/r
Ogółem7,3
  w tym: 
Pojazdy samochodowe, motocykle, części6,9
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe5
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe3,5
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach*
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny12,5
Tekstylia, odzież, obuwie13
Meble, RTV, AGD9,2
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach1,3
Pozostałe3,8

* - brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Ministerstwo Rozwoju: mocniejszy spadek sprzedaży dopiero po marcu

Mocniejszy spadek sprzedaży detalicznej nastąpi dopiero po marcu, w związku ze wzmożonymi obecnie zakupami art. pierwszej potrzeby, a w branży budowlanej nadchodzi obniżenie aktywności - napisał w komentarzu do piątkowych danych GUS resort rozwoju.

"Obecna sytuacja związana z zaburzeniami wywołanymi rozprzestrzenianiem się wirusa zarówno w Polsce, jak i w jej otoczeniu gospodarczym, przełoży się na wyniki sprzedaży w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że w marcu nie nastąpi jednak gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej, ze względu na wzmożone zakupy żywności, farmaceutyków, towarów pierwszej potrzeby" - napisano w komentarzu.

"Po bardzo pozytywnym rozpoczęciu roku w wykonaniu branży budowlanej, w marcu spodziewamy się spadku poziomu aktywności firm z sektora, którego źródłem będzie niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji epidemiologicznej" - dodano.

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2020 r. wzrosła o 5,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 14,1 proc.

Credit Agricole: sprzedaż detaliczna w lutym wyraźnie powyżej oczekiwań

"Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej pomiędzy styczniem a lutym był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2019 r., podczas gdy w lutym br. była ona taka sama jak przed rokiem). W strukturze danych o sprzedaży na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (wzrost sprzedaży w cenach stałych o 6,9% r/r wobec 3,5% w styczniu, najwyżej od września 2019 r.) i „meble, RTV, AGD” (9,2% r/r wobec 5,8%). Dane o lutowej sprzedaży wskazują na wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji w okresie poprzedzającym wybuch epidemii COVID-19. Ze względu na rozwój epidemii, ograniczający mobilność gospodarstw domowych, a także silne ograniczenia po stronie podaży wielu usług będące następstwem podjętych przez rząd działań w ramach walki z epidemią, użyteczność danych o lutowej sprzedaży dla prognozowania konsumpcji w 2020 r. jest bardzo ograniczona", podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole w komentarzu do danych GUS.

Produkcja budowlano-montażowa wciąż na pogodowych sterydach

"Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 5,5% r/r wobec wzrostu o 6,5% w styczniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (0,9%) i naszej prognozy (0,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 3,3% m/m wobec wzrostu o 9,4% w styczniu. Wyraźnie wyższy od oczekiwań wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym nastąpił mimo bardzo wysokiej ubiegłorocznej bazy, a także obserwowanego w ostatnim czasie wygasania cyklu w inwestycjach publicznych. Sugeruje to, że podobnie jak w styczniu do zwiększenia produkcji przyczyniła się wyjątkowo łagodna zima. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsetek firm wskazujących warunki atmosferyczne jako barierę działalności w lutym był rekordowo niski. W konsekwencji, korzystny wpływ warunków atmosferycznych na produkcję budowlano-montażową ma charakter przejściowy. Wysoka aktywność w branży budowlanej jest spójna z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej, które wskazały na wysoką dynamikę produkcji w działach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych", pisze Jakub Borowski.

Dane lutowe w cieniu pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego

"Lutowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (2,0% r/r). W prognozie tej uwzględniliśmy potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na aktywność gospodarczą w marcu, w tym efekt silnego ograniczenia popytu gospodarstw domowych na niektóre usługi i towary oraz zwiększonych zakupów dóbr pierwszej potrzeby. Dostrzegamy jednak ryzyko w dół dla tej prognozy związane z utrudnieniami w handlu zagranicznym powstałymi na skutek przywrócenia granic, a także zakłóceniami w produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej związanymi z przerwanymi łańcuchami w produkcji w wielu firmach na skutek zahamowania importu oraz konieczności reorganizacji procesów produkcji w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników. Wymienione czynniki sygnalizują również istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2020 r. W prognozie tej należy również uwzględnić wpływ ogłoszonego w tym tygodniu przez rząd programu „tarczy antykryzysowej”, podsumowuje Jakub Borowski.

Udostępnij artykuł: