GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9 proc. w lutym 2018 roku

Gospodarka

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3%.

Wykresy
Fot. Pixabay.com

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3%.

#GUS: #sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r. @GUS_STAT

Prognozy analityków wahały się od 6,7% do 9,5% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,98% wzrostu."Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w lutym 7,7% w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych utrzymało się na takim samym poziomie, jak przed miesiącem i było wyższe niż w lutym (wzrost o 5,2%). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%" - czytamy w komunikacie.

W jakich działach największy wzrost sprzedaży?

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w lutym 2018 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 16% r/r oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 12,7% r/r, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Ogółem, sprzedaż detaliczna w lutym br. (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r (wobec oczekiwanych 8% wzrostu).Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (ceny bieżące)
Wyszczególnienie% r/r
Ogółem7,9
  w tym:
Pojazdy samochodowe, motocykle, części3,1
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe9,5
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe5,6
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach7
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny12,7
Tekstylia, odzież, obuwie16
Meble, RTV, AGD10,8
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach1,2
Pozostałe11,3
W kierunku zwiększenia dynamiki realnej sprzedaży detalicznej oddziaływała przede wszystkim wyższa sprzedaż w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (8,8% r/r w lutym wobec 1,3% w styczniu), ocenia Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole. - Wzrost sprzedaży w tej kategorii mogą wyjaśniać niekorzystne, w porównaniu do ub. r., warunki meteorologiczne w lutym (silne mrozy), które zwiększały popyt gospodarstw domowych na opał. Niesprzyjająca pogoda najprawdopodobniej niekorzystnie wpłynęła natomiast na zakupy samochodów – dynamika sprzedaży detalicznej w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” obniżyła się w lutym do 6,9% r/r wobec 17,9% w styczniu. Pozytywny wpływ na tempo wzrostu sprzedaży detalicznej miał również powrót (po "słabszym” styczniu: spadek o 0,1% r/r) dynamiki w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” do poziomu (2,6% r/r w lutym) zgodnego z trendem obserwowanym pod koniec 2017 r. Pozostałe segmenty sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na zmianę tempa wzrostu sprzedaży - wyjaśnia ekspert.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: