GUS: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,9 proc. w czerwcu. Najlepszy wynik od 28 lat

Rynek pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca br. wyniosła 5,9%, czyli spadła o 0,2 pkt wobec danych z maja, podał Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu 2017 r. stopa ta wyniosła 7,1%.

Ludzie trzymający napis praca
Fot. stock.adobe.com/ Minerva Studio

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca br. wyniosła 5,9%, czyli spadła o 0,2 pkt wobec danych z maja, podał Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu 2017 r. stopa ta wyniosła 7,1%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9%, utrzymując tegoroczną tendencję spadkową #bezrobocie #bezrobocierejestrowane #GUS #statystyki #praca @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2018 r. wyniosła 967,9 tys. wobec 1 002,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 151,6 tys. przed rokiem.Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9% w czerwcu 2018 r. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu. Wskaźnik ten okazał się o 1,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej.W ustawie budżetowej na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4% na koniec 2018 r.

Więcej nowych bezrobotnych

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w czerwcu br. 120,8 tys. wobec 120,1 tys. miesiąc wcześniej, podał także GUS.W czerwcu 2017 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 136,8 tys. osób.

Wyhamowanie dynamiki spadku stopy bezrobocia

Analizując stopę bezrobocia w ubiegłych latach, widać wyraźnie wyhamowanie dynamiki jej spadku, komentuje dane GUS Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan. W 2015 roku różnica między stopą bezrobocia w maju i czerwcu wynosiła 0,5 pkt proc., w kolejnych latach różnica ta corocznie zmniejszała się o 0,1 pkt proc., by w 2018 roku osiągnąć zaledwie 0,2 pkt proc. (5,9 proc. w czerwcu w stosunku do 6,1 proc. w maju).  Zmniejszenie  dynamiki spadku oznaczać może początek okresu stabilizacji na rynku pracy mierzonej stopą bezrobocia i liczbą bezrobotnych. Osoby, które były chętne i gotowe do podjęcia pracy za oferowane wynagrodzenie, z uwagi na znaczący wzrost zapotrzebowania na pracę, mogły już to zrobić, zaś w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostały osoby, które z jakiś względów nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia lub po prostu mają przerwę związaną ze zmianą pracy, miejsca zamieszkania, zawodu czy podnoszeniem kwalifikacji.W poprzednich latach widoczna była, w miesiącach wakacyjnych,  stabilizacja  stopy bezrobocia na poziomie odnotowywanym w czerwcu. Wydaje się, że bieżący rok nie przyniesie żadnej zmiany w tym zakresie. Można się spodziewać bezrobocia w lipcu i sierpniu na tym samym lub bardzo zbliżonym poziomie (5,8 – 6 proc.).Najniższą stopę bezrobocia  odnotowano w regionie warszawskim stołecznym (2,9 proc.) i w województwie wielkopolskim (3,6 proc.), najwyższą zaś -  w województwie warmińsko - mazurskim (10 proc.) i – co może być pewnym zaskoczeniem - w regionie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy i okolic (9,8 proc.). W przypadku powiatów zróżnicowanie jest jeszcze większe. Najwyższa stopa bezrobocia była w powiecie szydłowieckim (23,4 proc.), najniższa w Poznaniu (1,3 proc.).

Stopa bezrobocia będzie nadal spadać, ale coraz wolniej

Po kolejnym spadku stopy bezrobocia rejestrowanego może ona dalej zmniejszać się, choć tempo tego spadku już zaczyna wyhamowywać, uważają analitycy. Ich zdaniem, spadek stopy bezrobocia poniżej 6% to pierwszy taki wynik od początku transformacji.Zdaniem ekonomistów, przez kolejnych kilka miesięcy ze względu na efekty sezonowe, można oczekiwać dalszego spadku stopy bezrobocia. Niektórzy uważają jednak, że hamulcem do znaczących dalszych spadków bezrobocia już jest coraz większy problem z dostępem do pracowników. Większość oczekuje spadku stopy bezrobocia na koniec roku do poziomu 5,6-6,0%."Najbliższe miesiące przyniosą prawdopodobnie dalsze spadki stopy bezrobocia, w efekcie czego na koniec br. znaleźć się może ona w okolicach 5,6%" – komentuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek."W III kw. oczekujemy dalszego, głównie sezonowego spadku stopy bezrobocia w kierunku 5,5% r/r, po czym w IV kw. efekty sezonowe będą skutkować wzrostem stopy bezrobocia w kierunku 6,0% w grudniu 2018 r." - przewidują analitycy BOŚ Banku.

Źródło: ISBnews/Konfederacja Lewiatan

 
Udostępnij artykuł: