GUS: stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła kw/kw 3 proc. w III kw. 2021 r.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3% w III kw. 2021 r. wobec 3,5% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Figurki ludzi, w tym jedna przewrócona
Fot. stock.adobe.com/Andrii Yalanskyi

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3% w III kw. 2021 r. wobec 3,5% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2021 r. 3% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat (w porównaniu z II kwartałem 2021 r. spadek o 0,5 p.proc.). Stopa bezrobocia mężczyzn ukształtowała się na niższym poziomie niż dla kobiet (odpowiednio 2,9% wobec 3,2%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania jej natężenie utrzymało się na podobnym poziomie wśród mieszkańców miast, jak i wsi (odpowiednio 3% wobec 3,1%)" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-89 lat) wyniósł w III kwartale br. 56,4%. lat. W porównaniu z II kwartałem 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,8 pkt proc.

Czytaj także: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,4 proc. w listopadzie >>>

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-89 lat) wyniósł w III kwartale tego roku 58,2%. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kw. 2021 r. o 0,6 pkt proc. podał też Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: