GUS: stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. w lutym

Rynek pracy

Fot. Pixabay

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lutego 2019 r. wyniosła 6,1%, czyli nie zmieniła się wobec danych ze stycznia br. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lutym 2018 r. stopa ta wyniosła 6,8%.

Stopa bezrobocie zarejestrowanego bez zmian: na koniec lutego 2019 r. wyniosła 6,1 proc. @GUS_STAT #bezrobocie

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2019 r. wyniosła 1 016,7 tys. wobec 1 023,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 126,7 tys. przed rokiem.

Na początku lutego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% w lutym 2019 r. wobec 6,1% w styczniu br

W ustawie budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,6% na koniec 2019 r.

GUS: liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 123,2 tys. osób w lutym

GUS podał także, iż liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym br. 123,2 tys. wobec 167,7 tys. miesiąc wcześniej.

W lutym 2018 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 134,9 tys. osób.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w lutym 2019 r. wyniosła 6,1%.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan:

Stopa bezrobocia w lutym br. w wysokości 6,1% to powtórzenie wyniku ze stycznia, co jest zjawiskiem typowym dla tej pory roku. Od czerwca ubiegłego roku, różnice w comiesięcznych odczytach wartości wskaźnika stopy bezrobocia są bardzo niewielkie i wynoszą 0,1 pkt proc. Oznacza to, że sytuacja jest względnie stabilna – osoby, które mogły i chciały podjąć pracę znalazły zatrudnienie, osoby pozostające nadal w rejestrach nie są de facto zainteresowane lub nie są w stanie samodzielnie funkcjonować na otwartym rynku pracy, a dostępne mechanizmy aktywizacji są niewystarczające. Obserwowane różnice pomiędzy stopą bezrobocia w poszczególnych województwach czy powiatach wskazują, że lista obszarów o najniższym i najwyższym bezrobociu ma dość stały porządek, co może świadczyć o tym, że nadal istnieją silne czynniki strukturalne wpływające na możliwość podejmowania pracy przez poszczególne osoby.

W rejestrach drugi z kolei miesiąc mamy więcej niż milion bezrobotnych tj. 1016,7 tys. i wynika raczej z rozpoczęcia programów aktywizacji osób bezrobotnych w związku z uruchomieniem środków z Funduszu Pracy.

Wydaje się, że obecny okres to czas stabilizacji na rynku pracy – w kolejnych miesiącach może nastąpić niewielki jego spadek w związku z rozpoczęciem prac sezonowych, ale znaczących zmian nie należy się spodziewać, gdyż brakuje narzędzi, dzięki którym osoby zarejestrowanie w powiatowych urzędach pracy, a w rzeczywistości bezrobotne miałyby realne wsparcie w powrocie na rynek pracy.

 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: